Language: NOR | ENG

Regneark og databaser

  • Annet studiested
  • Varighet: 0,5
  • Deltid , Nettbasert
  • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
  • Søknadsperiode Fulltegnet

Om kurset

Studiet Regneark og databaser gir en praktisk innføring i regneark og databaser med spesiell vekt på anvendelser innenfor det økonomisk-administrative området. Gjennom studiet lærer du å håndtere administrative og økonomiske data og ved hjelp av Excel og Access.

Organisering av studiet: Nettbasert med undervisningsvideoer (stream) og oppgaver. Obligatorisk arbeidskrav. Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig i læringsplattformen Canvas.  Hjemmeeksamen (6 timer). 

Pris: Gratis, men semesteravgift på kr. 789,- påløper.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: 130 (fordelt på tre puljer)

Søknadsfrist: Fortløpende opptak

Oppstart: 1. august (eksamen 31. august), 1. september (eksamen 16. oktober), 1. oktober (eksamen 16. november)

NB! For studenter som søker etter 23. juli er første mulige oppstart 1. september. 

Programvare: Excel (regneark) og Access (databaser). Studentene kan laste ned  Office365 gratis etter å ha betalt semesteravgift og semesterregistrert seg. NB! Access er kun tilgjengelig på PC, ikke Mac. Studentene må derfor skaffe seg tilgang til PC i arbeidet med den delen av emner som omhandler databaser). Se mer informasjon

For å komme raskest mulig i gang med studier er det viktig at søkere som får tilbud takker ja til studieplass, betaler semesteravgift og semesterregistrerer seg så fort som mulig.

Les emnebeskrivelsen her:  KOMP1004 Regneark og databaser

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Informasjon om studiestart

Oppstart: 1. august (eksamen 31. august), 1. september (eksamen 16. oktober), 1. oktober (eksamen 16. november)