Language: NOR | ENG

Prosjektledelse for Oslo kommune - Brann- og redningsetaten

 • Annet studiested Samlinger i Oslo
 • Varighet: Halvårsstudium
 • Deltid, Samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfristen har utløpt. Ta kontakt for neste opptak.

Om utdanningen

Høgskolen i Innlandet tilbyr diverse prosjektutdanninger for både offentlig sektor og privat næringsliv. Mest populært er prosjektledelse som gir kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter. 

Vi har gode erfaringer med å skreddersy tilbudene for virksomheter som har behov for mer enhetlig prosjektarbeid.

Studiet er et bestillingsstudium på oppdrag fra Oslo Kommune og organisert gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Studiet er forbeholdt ansatte i Oslo kommune, Brann- og redningsetaten.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 9065. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

 

Prosjektledelse gir kunnskaper og ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike virksomheter. Kandidaten får kunnskap om hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer prosjekter. Prosjektorganisering i faser, initiering, kobling mot basisorganisasjon og kunnskaper om økonomi- og ressursstyring er vesentlige læringsmål i studiet. Videre ferdigheter i og kunnskap om intern og ekstern kommunikasjon, etablering av prosjektgrupper, evaluering og oppfølging, risiko – og interessentanalyse og ferdigheter på å kunne lede prosjektets deltakere mot felles mål.

Læringsutbyttet defineres slik i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • ha kunnskap om grunnleggende begreper innen prosjektadministrasjon - og ledelse
 • ha kunnskap om initiering, organisering og ledelse av prosjekter
 • ha kunnskap om alle funksjoner og roller i et prosjekt
 • ha kunnskap om prosjekters ulike interessenter
 • ha kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjekter
 • ha kunnskap om evaluering og oppfølging.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • kunne organisere prosjekter i faser og forstå sammenhengen mellom prosjektet og basisorganisasjon.
 • kunne definere, planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter og delprosjekter
 • kunne analysere usikkerhet og risiko i prosjekter
 • ha utviklet ferdigheter innen daglig prosjektarbeid og prosjektledelse, herunder håndtering av kommunikasjon eksternt og internt.
 • kunne lede og utvikle prosjektgrupper mot felles mål.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • ha innsikt og forståelse for relevante faglige problemstillinger og prosjekters strategiske betydning for virksomheter
 • økt forståelse for læring, innovasjon og kompetanseoverføring gjennom prosjekter

Opptakskrav

 

 Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Muligheter etter fullføring.

Mer informasjon

Pris

Betales av oppdragsgiver i tillegg til semesteravgift