Language: NOR | ENG

Personalutvikling og ledelse

 • Varighet: 1 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å arbeide med ledelse og personalsaker
 • Du får økt kunnskap om organisasjon, ledelse og organisasjonspsykologi
 • Du får kompetanse om arbeidsrett, HR- og organisasjonsutvikling

Om utdanningen

Personalutvikling og ledelse (PU) er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre.

Studiet er i første rekke beregnet for personer som til daglig arbeider med ledelses- og personalsaker, og som er engasjert i problemstillinger knyttet til organisering, ledelse, HR, omstilling, personalutvikling og læring i organisasjoner - eller personer som ønske å kvalifisere seg til å arbeide denne type oppgaver.

Studiet er like relevant enten tilknytningen er til offentlig virksomhet eller private bedrifter.

Studiet er tilrettelagt for deg som er i jobb. Det er flere undervisningssamlinger i semesteret og det forutsettes at studentene arbeider selvstendig med stoffet mellom samlingene. Det er også lagt opp til gruppearbeid med obligatoriske innleveringsoppgaver. I tillegg er det krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Praktisk informasjon

 • Studiet er tilrettelagt for personer som er i arbeidslivet, og har samlingsbasert undervisning.
 • Det er krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene for å kunne gå opp til eksamen. 
 • Undervisningen foregår på studiestedet på Storhove i Lillehammer.
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

Emner

Emneoversikt (foreløpig)

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet består av følgende emner:

 • Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi (15 sp)
 • Arbeidsrett (5 sp)
 • HR og organisasjonsendring (10 sp)

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet er egnet for personer som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner. Studiet kan karakteriseres som en generell lederopplæring og er velegnet for personer med lederansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet gir godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner.