Language: NOR | ENG

Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN)

  • Varighet: 1 år
  • Deltid
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1. oktober 2017

Om utdanningen

Partnerskap og flernivåstyring er etter- og videreutdanning rettet mot folk i arbeid. I samarbeid med Høgskolen i Volda, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet kan deltakerne ta en valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som en del av en mastergrad i samfunnsplanlegging (Ved Høgskolen i Volda). 

Planlegging både som fag og som praksis preges av en breddetilnærming. Behovet for kompetanse innenfor planleggingsmetodikk øker i takt med at styringsutfordringene blir mer komplekse. Studiet gjenspeiler derfor dagens virkelighet hvor planlegging praktiseres av mange ulike yrkeskategorier. Partnerskap og flernivåstyring fokuserer på koblingene mellom kunnskap og teori, innsikt og forståelse, samt praksis og handling. Økt kunnskap og kjennskap til teori, koblet til refleksjon over egne og andres erfaringer skal avlede innsikt og forståelse som til sist reflekteres i endret og bedret praksis.

Studiet er prosessorientert fremfor å behandle plandokumenter som produkt. Forankringen av planlegging i demokratiske og politiske prosesser er en viktig del av dette.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 1525. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

  • Det overordnede faglige og administrative ansvaret, inkludert eksamensansvaret går på omgang mellom de tre institusjonene, Høgskolen i Volda, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet .

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?