Language: NOR | ENG

Påbygging i økonomi og administrasjon - Studiesenteret

 • Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Vil du studere ved siden av jobb og øke din kompetanse innen økonomi og administrasjon, er dette studiet godt egnet for deg.

Om utdanningen

Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt  Årsstudium i bedriftsøkonomi og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning. 

Studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med   Studiesenteret. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i høgskolens  lokale opptak mellom 1. februar og 15. april (1. mars med realkompetanse). 

Påbygging i økonomi og administrasjon kan både innpasses i  Bachelor i økonomi og administrasjon og i  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Studiet kan også sammen med  Årsstudium i bedriftsøkonomi  utgjøre fordypning i en  sammensatt (fri) bachelorgrad. Les mer om dette under "Veien videre" lenger ned på denne siden.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringsportalen Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til vårt læringssystem Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Seminarer

Seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom. Du får tilgang til Zoom gjennom Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og man må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte. 

Det vil bli ca 4-5 seminarer per halvår. Disse avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester, og søkes opp i TimeEdit (se informasjon om dette under fanen Studiestart).

 

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Skriftlige skoleeksamener avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet, men det er mulig å få endret eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena (ta kontakt med studieveileder ved studiestart for å få endret dette).

 

Pris på studiet

Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet:   Les mer om semesteravgiften her

Eksamensavgift til studiesentrene: Studiesentrene tar eksamensavgift per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Det er mulig å endre eksamenssted Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, og da er eksamen avgiftsfri. Ønsker en å endre eksamenssted til Rena, må dette meldes fra til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober. Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.

  

Søke studiet?

Studiet åpner for søking i Høgskolens søknadsweb 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder   søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret:   opptak@inn.no eller tlf. 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Jobbmuligheter

Du kan arbeide i økonomi- og stabsfunksjoner både i privat og offentlig sektor. Sammen med annen relevant høyere utdanning kan dette studiet gi et godt grunnlag for å arbeide med mer kompliserte økonomi- og administrasjonsoppgaver, for eksempel som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, samt fullført og bestått minimum 45 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kandidaten skal med fullført studium ha følgene samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder kunnskap om
  • hvordan virksomheter kan finansieres
  • norsk regnskapsregulering og bruk av regnskapsinformasjon
  • hvordan strategier utvikles og iverksettes, samt hvordan digitaliseringsprosesser bidrar til å forme organisasjoner
  • hvordan makroøkonomiske forhold kan påvirke en virksomhets rammebetingelser
  • hvordan et lands økonomi påvirkes av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling
  • samfunnsvitenskapelige metoder som er relevante for det økonomisk-administrative fagområdet
  • kjennskap til de økonomisk-administrative fagområdenes historie og plass i samfunnet, samt kjennskap til de ulike økonomisk-administrative fagområdenes vitenskapelige grunnlag
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekrafts mål

Kandidaten

 • har metodiske og analytiske ferdigheter som setter kandidaten i stand til å anvende og kombinere kunnskap til å identifisere, formulere og løse økonomisk-administrative problemstillinger som kandidaten kan møte i arbeidslivet, herunder kan
  • avslutte et årsregnskap, samt analysere regnskap
  • vurdere nye investeringer
  • gjennomføre strategiske analyser og bidra til endringsprosesser i organisasjoner
  • anvende samfunnsvitenskapelige metoder på økonomisk-administrative problemstillinger
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger i næringslivet og kunne reflektere rundt etiske problemstillinger

Videre studiemuligheter

Påbygging i økonomi og administrasjon kan etter nærmere regler, sammen med  Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i regnskap og økonomirådgivning, slås sammen til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ta kontakt med studieveileder for veiledning og informasjon om dette. 

Sammen med   Årsstudium i bedriftsøkonomi (påbegynt i 2012 eller senere ved Høgskolen i Innlandet) kan studiet danne fordypning i en Sammensatt/fri bachelorgrad.

Hva koster det?

Eksamensavgift på ca. kr 1500,- per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Eksamen kan alltid avlegges kostnadsfritt på studiested Rena (se mer om dette under praktisk informasjon). i tillegg til semesteravgift

Informasjon om studiestart

Informasjonen under gjelder for studiestart 2020. Informasjon om studiestart 2021 kommer i.l.a. våren og sommeren 2021. 

 

Studiestart 2020

Felles oppstartsseminar for alle studier på Studiesenteret mandag 24. august kl. 10.00 - 11.00. Seminaret vil bli avholdt i den nettbaserte tjenesten Zoom. Lenke til seminaret i Zoom blir sendt ut på e-post og sms til studenter ca. en uke før møtet finner sted.

 

Timeplan for nettseminarer i Zoom høsten 2020 (med forbehold om at det kan bli endringer)

Timeplanen søkes opp i TimeEdit. Se til at det står "Kull" i rullegardinmenyen, skriv PØKAS i søkefeltet og velg PØKAS 2020H. Du kan også søke opp timeplan per emne. Velg da "Emne" i rullegardinmenyen, søk på emnekoden og legg den til under Mine valg (her kan du legge til flere emner) og trykk Vis timeplan.

 

Pensum høsten 2020

Pensum er klart innen studiestart i august og vil kunne søkes opp  her. Se til at du søker på riktig semester og emnekode. Velg 2020/2021 fra rullegardinmenyen. Emnekodene ser du over (husk at emnene i dette studiet har emnekoder som begynner på -S-).

 

Eksamensdatoer høsten 2020

Eksamensdatoer er klart innen studiestart i august. Du vil da finne dine eksamensdatoer ved å logge inn i StudentWeb.