• Studiested: Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker økt kompetanse innen økonomiske og administrative fag
 • Du ønsker et fleksibelt nettbasert studium 
 • Kompetansen er etterspurt i arbeidslivet

Om utdanningen

Samfunnet og arbeidslivet endrer seg kontinuerlig. Dette stiller stadig nye krav til kunnskapen som er nødvendig for å løse gjeldende arbeidsoppgaver. Mange som er i jobb har ønske og behov for kompetanseheving, derfor har vi tilrettelagt studiet for nettopp deg som er i jobb. 

Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsfag, og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning.

Påbygging i økonomi og administrasjon kan både innpasses i Bachelor i økonomi og administrasjon  og i Bachelor i regnskapsførerfag. Studiet kan også sammen med Årsstudium i bedriftsøkonomi utgjøre fordypning i en fri bachelorgrad. Les mer om dette under "Veien videre" lenger ned på denne siden".

Påbygging i økonomi og administrasjon - Studiesenteret

Studiesenteret

-Seminarer avholdes på studiesentrene rundt om i landet etter fastsatt timeplan. Du møter på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet.Se www.studiesenteret.no for oversikt over hvor det finnes studiesentre

-Forelesningsstreamer og annen undervisning legges ut i læringsportalen Canvas og kan sees når- og hvor som helst så lenge du har nettilgang.

-Eksamener avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet.

Se under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden for å lese mer om hvordan studiet er lagt opp.

 

Les mer om praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

Forelesningsstreamer og annen undervisning foregår på nett. I tillegg til undervisningen på nett er det seminarer med oppmøte på det studiesenteret du velger når du søker på studiet. Eksamener avlegges i hovedsak på studiesenteret du velger når du søker på studiet (unntaket er enkelte hjemmeeksamener).

Tilgang til vårt læringssystem Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringsportalen Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett.

 

Seminarer

Seminarer avholdes ved det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet. Du møter på seminarer etter fastsatt timeplan. På seminarene møter du forelesere live over vårt videokonferansesystem. På seminarene blir det gjennomgått oppgaver, caser, muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff m.m. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver hjemme og møte forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk oppmøte på seminarer, men det som blir gjennomgått på seminarene streames ikke og det legges ikke på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte, i tillegg vil du også kunne bli kjent med medstudenter, danne kollokviegrupper m.m. 

Det vil bli ca 4-5 seminarer per halvår. Disse avholdes på dagtid.

 

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emnesansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener med penn og papir (se vurderingsform på respektive emne). Eksamen avlegges på studiesenteret du velger å være tilknyttet, men det er mulig å få endret eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena (ta kontakt med studieveileder ved studiestart for å få endret dette).

 

Pris på studiet

Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet: Les mer om semesteravgiften her.

Eksamensavgift til studiesentrene: Studiesentrene tar eksamensavgift per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Velger du å endre ditt eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, er eksamen avgiftsfri. Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.

 

Informasjonssider for studenter på Studiesenteret

Vi har egne informasjonssider  for studenter som skal studere eller allerede tar studier i samarbeid med Studiesenteret. På disse sidene vil du finne blant annet linker til timeplaner og pensumlitteratur samt annen nyttig informasjon.

 

Søke studiet?

Studiet åpner for søking i Høgskolens søknadsweb 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: opptak@inn.no eller 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen på Rena: rena@inn.no

Læringsutbytte

Kandidaten skal med fullført studium ha følgene samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder kunnskap om
  • hvordan virksomheter kan finansieres
  • hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
  • hvordan strategier utvikles og iverksettes
  • hvordan et lands økonomi påvirkes av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling
  • samfunnsvitenskapelige metoder som er relevante for det økonomisk-administrative fagområdet
  • grunnleggende kunnskap om de økonomisk-administrative fagområdenes historie og plass i samfunnet, samt grunnleggende kunnskap om de ulike økonomisk-administrative fagområdenes vitenskapelige grunnlag

Ferdigheter
Kandidaten

 • har metodiske og analytiske ferdigheter som setter kandidaten i stand til å anvende og kombinere kunnskap til å identifisere, formulere og løse økonomisk-administrative problemstillinger som kandidaten kan møte i arbeidslivet, herunder kan
  • vurdere nye investeringer
  • vurdere hvilke konsekvenser makroøkonomiske forhold kan ha for virksomheten
  • gjennomføre strategiske analyser
  • anvende samfunnsvitenskapelige metoder på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger
  • bidra til utviklingsarbeid for å fremme virksomhetens innovasjonsevne

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger i næringslivet og kunne reflektere rundt etiske problemstillinger
 • har kunnskap om bedriftens samfunnsansvar

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, samt fullført og bestått minimum 45 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Eksamensavgift for eksamener som avlegges på lokalt studiesenter i tillegg til semesteravgift