Language: NOR | ENG

Norsk kommunesektor og EU/EØS - KS-studium (2017)

 • Samlinger også i Brussel og Oslo
 • Varighet: Halvårsstudium
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om utdanningen

Norsk kommunesektor og EU/EØS er et skreddersydd kompetanseprogram for kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter (et samarbeid mellom HINN Lillehammer og KS).

Norsk kommunesektor blir i stor grad berørt av samarbeidet i EU og EØS. Europautredningen, som ble lagt fram i 2012, viser at kommunesektoren drar nytte av EØS-avtalen, men må også bære en stor del av byrdene med å gjennomføre og etterleve reglene. EU/EØS påvirker alle de ulike rollene til kommuner og fylkeskommuner.

Med oppstart i oktober 2017, tilbys kommuner og fylkeskommuner et oppdatert kompetanseprogram om norsk kommunesektor og EU og EØS.  Programmet, som har både folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner som målgruppe, vil gi grunnleggende kunnskaper om EU/EØS, og som vil gjøre deltakerne godt rustet til å jobbe med EØS-relaterte saker i egen virksomhet.

Studiet starter opp i oktober 2017 og avsluttes i mars 2018.

Kontaktpersoner

Fagkoordinator HINN 
Aksel Hagen 
tlf. 61288060/91620253

Prosjektleder KS Agenda AS 
Lene Marie Østerman
tlf. +47 98 63 29 29

Rådgiver KS 
Stig Bang-Andersen
tlf.+32 25501293

Praktisk informasjon

 • Programmet tilbys av KS Agenda, i samarbeid med KS. Høgskolen i Innlandet er en viktig samarbeidspartner i utviklingen av programmet.
 • For deltakere som ønsker det er det mulig å ta eksamen med 15 studiepoeng som kan brukes som ledd i masterutdanning.

De tre samlingene er planlagt slik:

 • Uke 43: 24.-26. oktober 2017, Lillehammer
 • Uke 49: 3.-7. desember 2017, Brussel
 • Uke 7: 13.-15. februar 2018, Oslo

Emner

Kortversjon emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Ved fullført studie er det et mål at studentene skal:

 • kjenne til EUs utviklingshistorie og forstå integrasjonsprosessen som ligger til grunn for EU
 • forstå hvordan EU/EØS legger føringer for kommunal politikk og forvaltning og kjenne til handlingsrom og begrensninger som dette gir
 • ha kunnskap om hvordan EØS-regelverket blir implementert i norsk regelverk og praksis, samt ha innsikt i EØS-avtalens funksjon i en flernivåforståelse av politikkutformingen i kommunal og fylkeskommunal forvaltning
 • kjenne de ulike EU og EFTA-institusjonenes funksjon og forstå relasjonene mellom dem

Første samling: EUs historie, EFTA og EØS-avtalen - de store linjene

Lillehammer, 25. – 27. oktober 2016

Scandic Victoria Hotell, Lillehammer

Tematisk fokus:
Denne samlingen inneholder en grunnleggende og omfattende introduksjon og tar for seg bakgrunnen og historien bak dagens EU, EØS og de viktigste avtalene. Dette inkluderer de store linjene om utviklingen fra Schuman-erklæringen til dagens EU-traktat og EØS-avtale. Historiske, økonomiske og statsvitenskapelige tilnærminger vil bli brukt i utviklingsforklaringen. Studentene vil også delta i analysen av de viktigste institusjonene innen EU og EØS og forstå dem både gjennom den økonomiske og den institusjonelle integrasjonen.

Læringsmål:
Når studentene har vært gjennom denne samlingen, er målet at de skal kunne forstå historien frem til dagens EU og EØS. Studentene skal kjenne til ulike tilnærminger og hva anvendelsen av disse betyr for forståelsen av problemkomplekset.

 

Andre samling: EU-institusjonene og norsk representasjon i Brussel

Brussel 3. desember – 8. desember 2016

Thon Hotel EU ligger i det europeiske kvarteret i Brussel, og er et perfekt utgangspunkt for å besøke de fleste av EUs institusjoner som ligger i kort gangavstand fra hotellet.

Tematisk fokus:

Dette hovedemnet tar for seg de relevante institusjonene som inngår i EU, EFTA og EØS-konstruksjonen. Vi oppsøker ulike aktører og får”hands-on” følelse med institusjonenes plassering i det institusjonelle byggverket og deres relevans og innflytelse over den løpende politikkutformingen i EU og EØS.

 

Læringsmål:

Når studentene har vært gjennom denne samlingen, er målet at de skal ha en grunnleggende forståelse av de relevante aktørenes posisjon i det institusjonelle byggverket. Studentene skal ha etablert et grunnlag for å forstå hvordan EU og EØS ser ut fra Brussel og hvordan den løpende dagsaktuelle politikken preger aktørenes manøvreringer og prioriteringer.

 

Tredje samling: Norsk forvaltning av EØS-politikken

Oslo, 7. – 9. februar 2017

KS Agenda Møtesenter, Kommunenes Hus

Tematisk fokus:

Dette hovedemnet tar for seg hvilke begrensninger, men også hvilket handlingsrom som legger føringer for den fylkeskommunale og kommunale hverdagen i politikkutforming, tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid. Emnet er særlig problematiserende og går dypere inn i diskusjoner om Norge bruker handlingsrommet i EØS-avtalen eller om vi i stor grad har prioritert å være en lojal EU-tilpasser.

 

Læringsmål:

Når studentene har vært gjennom denne samlingen er målet at de skal ha kjennskap til hvilke føringer Norges EØS-deltakelse gir for kommunal politikkutforming, tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid. Studentene skal også kunne reflektere rundt hvordan det tilgjengelige handlingsrommet kan anvendes på de nevnte områdene og kunne forstå og drøfte ulike konsekvenser av tilknytningen til EU gjennom EØS-avtalen.

  

Opptakskrav

Det er ulike opptakskrav avhengig av om man ønsker å avlegge eksamen eller ikke. For å avlegge eksamen, må man søke opptak ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer. Deltakerne må altså være tatt opp på kurset av KS før de kan søke opptak til studiet ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

A) Opptakskrav fra KS – fører til kursbevis

B) Opptakskrav fra Høgskolen i Innlandet - Lillehammer – fører til eksamen (15 studiepoeng)

For å kunne ta eksamen, må en søke om opptak. Rekrutteringsgrunnlaget for studiet er studenter som har bachelorgrad, Cand.Mag.grad eller annen grad av minimum 3 års omfang i offentlig administrasjon, organisasjon og ledelse, statsvitenskap og planleggingsfag eller andre typer organisasjonsfag, og som ønsker en fordypning i studier av moderne forvaltning.

eller

Studiet retter seg mot personer med treårig høyere relevant utdanning på bachelornivå og yrkeserfaring for øvrig med stor relevans for offentlig virksomhet. For denne gruppa representerer studiet en mulighet til å videreutvikle sin realkompetanse og få formalisert sin kompetanse på et høyere nivå.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Et skreddersydd program om norsk kommunesektor og EU/EØS i både teori og praksis.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?