Language: NOR | ENG

Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

  • Varighet: 1 år
  • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsfrist: Løpende opptak

Om utdanningen

Studiet er utformet spesielt med henblikk på kommunenes aktiviteter, utfordringer og forutsetninger for å initiere, planlegge og å gjennomføre innovasjonsprosjekter som skal resultere i merverdi for kommunen og samfunnet rundt. Innovasjonsskolen skal gi økt innsikt i - og kunnskap om utviklingsstrukturene i offentlig sektor med vekt på endring og innovasjon.

Studiet bygger på tre pilarer: Teori om innovasjon, kreative teknikker og likemannslæring, og det legges vekt på erfaringer fra praktisk gjennomføring og spredning av innovasjon, særlig erfaringer fra kommunesektoren.

Målgruppe:
Målgruppen for studiet er personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og folkevalgte.

Kommunen søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte
Den enkelte kommune /evt samarbeidende kommuner søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte. Kommunene som søker garanterer deltakelse for minimum tre personer, maksimum fire personer som representerer minst to ulike sektorer/tjenesteområder i kommunen.

Innovasjonsskolen

 

Innovasjonsskole

 

Innovasjonsskolen

Praktisk informasjon

Kommunen søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte
Den enkelte kommune /evt. samarbeidende kommuner søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte.

Kommunene som søker garanterer deltakelse for minimum tre personer, maksimum fire personer som representerer minst to ulike sektorer/tjenesteområder i kommunen. Fordi heterogenitet ofte viser seg å bidra til nytenkning ønsker vi at kommunene er representert med deltakere fra minst to ulike sektorer/tjenesteområder. Dette gjør også forankringen i kommunen mer robust.

Søknadsskjemaet fra den enkelte kommune fylles ut med:

  • Kort beskrivelse av en utfordring eller et område med behov for innovasjon for kommunen, og hva som ønskes oppnås (maks 250 ord)
  • Sektorer/tjenesteområder som er involvert 
  • Forankring/anbefaling fra kommunen for godkjent deltakelse og tilrettelegging for deltakere
  • Deltakeres navn og e-postadresse 

Utvelgelse av deltakende kommuner
Deltakende kommuner velges ut fra oppfylte kriterier nevnt over. Kommuner velges ut fra geografisk representasjon (alle landsdeler ønskes representert, samt deltakere fra både små og store kommuner). Hvis det fortsatt er behov for utvelgelse vil det bli gjort ved loddtrekning.

Opptakskrav:
Opptakskrav for deltakere er 3 år høgskole-/universitetsutdanning. Søkere med 1 – 2 år høgskole-/universitetsutdanning samt 1 – 2 års relevant arbeidserfaring kan vurderes individuelt. Søkere som ikke oppfyller kravet om utdanning kan delta som kursdeltaker og få kursbevis (uten studiepoeng) etter fullført studium.

Samlinger:
Det er lagt opp til 6 samlinger à 2 – 3 dager i løpet av studiet på Lillehammer. En av samlingene er en kombinert samling og ekskursjon. De siste årene har denne turen gått til Danmark.

Samlingsdatoer i 2020:  Datoer for de 3 siste samlingene vil bli kunngjort innen 1. februar. Det tas forbehold om at det kan bli endringer.                            

1. samling                8. - 9. september
2. samling                20. - 21. oktober
3. samling                1. - 2. desember
4. samling
5. samling
6. samling

En av samlingene vil være kombinert samling og ekskursjon. Det må påregnes noe ekstra kostnader, nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart.

Kostnader:
Gjennomføringskostnader er beregnet til kr 40.000,- pr deltaker. Kostnadene dekker undervisning, seminar, veiledning, eksamensavgift og sensur.
Det kan søkes OU-fondet om støtte. Studentene, evt arbeidsgiver må dekke:
-Semesteravgiften på ca. kr. 1200,- pr. student pr. å.
- Utgifter til litteratur ca. kr 4 - 5000,- pr. student
- Reise, overnatting, bespisning og annet nødvendig studiemateriell
- Utgifter i forbindelse med ekskursjon (reise og opphold)

Litteratur
Det vil være ca 2000 sider litteratur til studiet.

Eksamen
Eksamen består av innlevering av innovasjonscaset som deltakerne arbeider med gjennom hele studiet, samt muntlig eksamen på Lillehammer.

Veien videre

Det er et avsluttende studium.

Mer informasjon

Pris

Gjennomføringskostnader er beregnet til kr 40.000,- pr deltaker. i tillegg til semesteravgift