Language: NOR | ENG

Myndiggjørende ledelse

  • Varighet: Halvårsstudium
  • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode løpende opptak til ledige studieplasser

Om utdanningen

Emnet har to fokusområder; myndiggjørende ledelse og selvledelse.

Myndiggjøring (empowerment) som konsept og praksis er fundamentert i demokratiske verdier, hvor involvering, maktdeling og verdsetting av den enkeltes autonomi og selvbestemmelse står sentralt. Med basis i disse verdiene har myndiggjørende ledelse (empowerment ledelse) vokst fram som en av de nyeste teoriene innen relasjonelt og demokratisk lederskap, og er i vesentlig grad tilpasset de muligheter og utfordringer som eksisterer i dagens moderne arbeidsliv. Ledelsesformen innebærer en særskilt oppmerksomhet på å støtte og utvikle medarbeideres utøvelse av selvledelse – for at de derigjennom skal styrke sin kapasitet til å jobbe autonomt og ansvarlig innenfor organisatoriske rammer og målsettinger.

Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Emnene er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

Studieemnet er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier" på Søknadsweb.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.  

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7003. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet planlegges med oppstart høsten 2019 med forbehold av nok antall søkere.

Samlingsdatoer (med forbehold om små endringer)

Myndiggjørende ledelse:

  • 10.-12. september 2019
  • 23.-24. oktober 2019

Emner

Myndiggjørende ledelse - emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Myndiggjørende ledelse (empowerment ledelse) er en lederform som er spesielt tilpasset dagens moderne arbeidsliv; kjennetegnet av autonome, samhandlende og kompetente medarbeidere som forventes å ta et større medansvar i organisasjonen enn hva som tradisjonelt har vært vanlig. Gjennom myndiggjørende ledelse støttes medarbeideres evne til å lede seg selv i autonome arbeidsroller og deres praktisering av et ansvarlig medarbeiderskap. Samtidig medfører endringer i arbeidslivet at det for mange oppleves krevende å være leder, og behovet for et robust og reflektert forhold til egen lederrolle fremstår som en sentral lederkompetanse. I denne sammenheng vil konstruktiv selvledelse ha stor betydning for hvordan den enkelte takler utfordrende situasjoner og opplever mestring og motivasjon i lederrollen. Selvledelse fremstår dermed som et kjerneelement i myndiggjørende ledelse, både for lederen selv og for medarbeidere.

Emnet gir innføring og praktisk trening i ulike forhold som ligger til grunn for myndiggjørende ledelse og selvledelse.

Opptakskrav

3 år høgre utdanning (180 studiepoeng) og minst 2 års arbeidserfaring.
Søkere med 2 år høgre utdanning (120 studiepoeng) og minst 5 års erfaring kan vurderes individuelt.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Studieavgift kr. 22.000,- for emnet. i tillegg til semesteravgift