Language: NOR | ENG

Miljøpsykologi - ledelse av grønne organisasjonsendringer

  • Annet studiested
  • Varighet: 0,5
  • Deltid , Nettbasert
  • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
  • Søknadsperiode Fulltegnet

Om kurset

Miljøpsykologi – ledelse av grønne organisasjonsendringer

Studiet har fokus på organisasjoner og hvordan de påvirker bærekraft i miljøet de opererer i. Studiet gir innsikt i prosesser som ligger til grunn for bærekraftig utvikling av organisasjoner, samt relasjonen mellom organisasjoner og andre sosio-økologiske systemer. Det gir en grunnleggende innføring i organisasjonspsykologi med vekt på ledelse og organisasjonsendring. Disse grunnleggende perspektivene knyttes til implementering av grønne organisasjonsendringer. Endringer i organisasjoner involverer ledere og ansatte, og forståelse for den menneskelige dimensjonen i endringsprosesser er vektlagt. Teoretisk baserer studiet seg på sentral teori innen organisasjons- og miljøpsykologi.

Målgruppen for studiet er personer med organisasjonskunnskap, enten gjennom studier eller arbeidspraksis, og som ønsker lære mer om hvordan de kan bidra til en bærekraftig utvikling av organisasjoner.

Antall studiepoeng: 7,5

Organisering av studiet: Nettbasert med undervisningsvideoer (stream), webinarer etter fastsatt timeplan (obligatoriske). Obligatorisk arbeidskrav. Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig i læringsplattformen Canvas.  Hjemmeeksamen (7 dager).

Pris: Gratis, men semesteravgift på kr. 789,- påløper.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: 40

Søknadsfrist: Fortløpende opptak

Oppstart: 1. september

 

Praktisk informasjon til høstens studenter

Studiet starter opp 1. september, og vil være helt nettbasert, altså ingen fysiske samlinger, men ha fire webinarer som vil bli gjennomført som 2 ganger 45 minutters sesjoner med krav til 75% deltakelse, altså 3 av 4 webinarer. Datoene for dette kommer i god tid før studiestart.

Informasjon om emnet, timeplan og emnets gjennomføring legges ut i Canvas. For å få tilgang til Canvas må du ha betalt semesteravgift, semesterregistrert deg og aktivert brukerkontoen din. For hjelp til dette, se siden  Semesterregistrering - Ny student.

Programvare: Word. Studentene kan laste ned Office365 gratis etter å ha betalt semesteravgift og semester registrert seg. 

For å komme i raskest mulig i gang med studier er det viktig at søkere som får tilbud om studieplasser takker ja til studieplass, betaler semesteravgift og semesterregistrerer seg så fort som mulig.

Les emnebeskrivelsen her:  ENK1001 Miljøpsykologi – ledelse av grønne organisasjonsendringer 

Finn pensum her:  ENK1001 Miljøpsykologi – ledelse av grønne organisasjonsendringer 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper