Language: NOR | ENG

Merverdiavgift for NKK-skolen

 • Annet studiested Gardermoen
 • Varighet: 3 mnd
 • Samlingsbasert
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode 18.06.21
Logo NKK

På oppdrag fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) tilbyr vi studiet "Merverdiavgift". Studiet gir en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsregelverket. Målet er å gi studentene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne forstå og praktisere merverdiavgiftsregelverket.

Om utdanningen

Studiet er en grunnutdanning på 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er samlingsbasert med to samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager. Vi vil i utgangspunktet sette opp samlingene på hotell ved Gardermoen. Med bakgrunn i den pågående Covid-19 pandemien vil det kunne bli endringer i den planlagte samlingsbaserte undervisningen, det kan innebære at undervisningen må gis digitalt.

PRIS: 

Kursavgift:
1. samling kr. 5 200,-
2. samling kr. 5 200,-

Studentavgift: 
kr. 789,- (tilkommer uavhengig av om man avlegger eksamen eller ikke, denne betales til Høgskolen i Innlandet). 

Eksamensavgift:
kr. 4 130,-. 

Totalsum: kr. 15 264,-. Overnatting og dagpakker på hotell vil tilkomme. 

 

Mer informasjon om praktisk opplegg finner du på NKK sin hjemmeside:   https://nkkf.no/kursogkonferanser/nkkskolen-mva-2021/ 

 

SLIK SØKER DU: Trykk på "SØK OPPTAK" , velg "Betalings- og oppdragsstudier" , "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2021", se på "Velg fra lista" og velg " Merverdiavgift". Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser til sammen minst fem års relevant realkompetanse. 

Du må også melde deg på til NKK, https://nkkf.no/kursogkonferanser/nkkskolen-mva-2021/  . Frist for søknad til høgskolen og påmelding til NKK er 18.06».

 Til deg som søker tidlig; vær obs på at vi ikke sender ut svar på søknaden før etter 18.06.21. 

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund er oppdragsgiver og prioriterer og avgjør hvem av de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass. 

 

Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette studiet også vil bli oppmeldt til eksamen og du må aktivt gi beskjed til Høgskolen i Innlandet dersom du ikke skal ta eksamen. Eksamen gjennomføres etter avsluttet undervisning. Det er ikke mulighet til å ta eksamen på et senere tidspunkt. 

 

UNDERVISNING OG EKSAMEN

Undervisning:

28. og 29. september 2021

2. og 3. november 2021

Eksamen:

29. november 2021

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7071 (du finner studiet under "betaling og oppdragsstudier Handelshøgskolen 2021 høst"). Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder for avgiftspliktige virksomheter
 • virkningene av å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 • særreglene som gjelder for offentlig virksomhet
 • kompensasjonsregelverket
 • reglene om kapitalvarer og justering av merverdiavgift

 

 

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne vurdere:

 • når det skal faktureres med og uten tillegg av merverdiavgift
 • konsekvensene av ulike former for registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • om kommunen/fylkeskommunen har rett til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift
 • om fradragsretten eller retten til kompensasjon er begrenset

 

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne

 • gjøre rede for avgiftspliktig, unntatt og fritatt omsetning
 • utfylle og rapportere merverdiavgift i skattemeldingene
 • anvende merverdiavgiftsregelverket på praktiske problemstillinger
 • ha innsikt i økonomiske konsekvenser av merverdiavgiftsregelverket
 • identifisere kapitalvarer og kunne foreta justering av merverdiavgift der det etter regelverket er pålagt

Emner

Emner:

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

Betaling til NKK, se under "Om utdanningen", i tillegg til semesteravgift