Language: NOR | ENG

Kan jeg bli siviløkonom?

Student ved Handelshøgskolen Innlandet

For å oppnå sidetittelen «siviløkonom» må du fullføre  Master i økonomi og ledelse med følgende fagkombinasjon fra grunnutdanningen: 

Metodefag: 20 studiepoeng (matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode)

Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng (makroøkonomi, mikroøkonomi)

Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng (finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering)

Administrasjonsfag: 25 studiepoeng (markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi)

Videreførings-/fordypningsemner: 30 studiepoeng fra faggruppene ovenfor. 

Søkere som har Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i økonomi og ledelse,  Bachelor i regnskap og revisjon, Bachelor i revisjon, Bachelor i regnskapsførerfag eller Bachelor i regnskap og økonomirådgivning fra en norsk utdanningsinstitusjon tilfredsstiller dette kravet. Søkere med annen bakgrunn som mener de oppfyller dette fagkravet, kan søke om siviløkonomitittel ved fullført Master i økonomi og ledelse - siviløkonom.  

Les mer om Master i økonomi og ledelse - siviløkonom og de tre hovedprofilene vi tilbyr her:

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil digital ledelse og business analytics

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil markedsføringsledelse

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil spesialisering økonomistyring

Søknadsfrist er 15. april 2019.  Oppstart medio august.