Master i innovasjon

Master i innovasjon

Med en master i innovasjon vil du videreutvikle dine kunnskaper til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i virksomheter. For ledere i virksomheter er denne kompetansen helt grunnleggende for å hevde seg i den stadig sterkere konkurransen med andre virksomheter både nasjonalt og internasjonalt.

Søk blant studier