Language: NOR | ENG

Studiestedet veksler mellom Rena og Kongsvinger

Studiestedet veksler mellom Rena og Kongsvinger

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har det faglige ansvaret for Master i økonomi og ledelse. Studiet ledes fra studiested Rena.

Studenter som velger spesialisering (hovedprofil) digital ledelse og business analytics vil bytte studiested fra Rena til Kongsvinger under studieløpet. For heltidsstudenter er første semesteret lagt til studiested Rena, hvor det er felles oppstartssamling for alle tre spesialiseringer innenfor Master i økonomi og ledelse, etterfulgt at felles undervisning i emnene Strategi og ledelse, Økonomis styring og kontroll, Markedsføringsteori og Økonomisk organisasjonsteori. Deretter fortsetter studiet på Kongsvinger (Høgskolesenteret i Kongsvinger). Det er ca. 127 kilometer mellom Rena og Kongsvinger. Det vil si at man må påregne å flytte fra Rena til Kongsvinger mellom første og andre semester.

For deltidsstudenter vil først semester og tredje semester gjennomføres på Rena, mens øvrige semestre gjennomføres på studiestedet Kongsvinger.

Høgskolesenteret i Kongsvinger (desentralisert studiested for Høgskolen i Innlandet)

Høgskolen i Innlandet disponerer undervisningslokaler på Høgskolesenteret i Kongsvinger, midt i Kongsvinger sentrum. Høgskolen samarbeider med Høgskolesenteret om den praktiske gjennomføringen av studiet. Høgskolesenteret har nyoppussede lokaler med undervisningsrom, grupperom, lesesalsplasser og kontor.  

Høgskolesenteret og Høgskolen i Innlandet har et tett samarbeid med næringslivet i Kongsvinger-regionen innenfor digital ledelse og business analytics.

Studenthybler på Kongsvinger

Studenthuset Kongsvinger ligger midt i Kongsvinger sentrum. I umiddelbar nærhet finnes alle sentrumsfasiliterer. Studenthuset ligger i Storgata 39/41, ca. 300 meter fra de nye undervisningslokalene i sentrum.

Transport til Kongsvinger

Det er gode togforbindelser mellom Oslo og Kongsvinger (se nsb.no). Det går buss mellom Elverum og Kongsvinger, samt Hamar og Kongsvinger (se hedmark-trafikk.no).