Language: NOR | ENG

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil Business Analytics

 • Varighet: 2 år
 • Heltid , Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ikke søkbart

Master i økonomi og ledelse med hovedprofil Business Analytics vil være en ny hovedprofil under eksisterende Siviløkonom-studie MØLED (Master i økonomi og ledelse). Den nye hovedprofilen vil foruten faglig innretning skille seg fra de andre hovedprofilene ved at den er lokalisert på Lillehammer og at hele masteren vil gjennomføres med engelsk som undervisningsspråk.  Les mer om studiet på våre engelske nettsider.

 

Masterprogrammet er nyopprettet og avventer godkjenning fra NOKUT. 

Om utdanningen

Den nye hovedprofilen Business Analytics gir en anvendelig kompetanse som gjør at kandidatene vil kunne gå inn i et bredt spekter av utfordrende stillinger i tjenesteytende sektor, industri og offentlig sektor, som leder, spesialist eller rådgiver. Master i økonomi og ledelse med hovedprofil Business Analytics vil gi kandidater som fullfører det 2-årige løpet retten til å bruke tittelen siviløkonom, som betyr at vi vil utdanne økonomer med bred faglig kompetanse innen økonomi- og administrasjonsfag. Fordypningen i Business Analytics vil ha et ekstra fokus på å utdanne økonomer som kan nyttiggjøre seg den stadig økende mengden data ved bruk av en rekke analysemetoder. Både private og offentlige organisasjoner må ta beslutninger for å nå målene som er satt for virksomheten, og disse beslutningene må ofte tas under usikkerhet. Kompetansen du oppnår ved å fullføre studiet vil gjøre at du kan bidra til at virksomheten tar gode beslutninger, også under usikkerhet.

 

Master i økonomi og ledelse med hovedprofil Business Analytics vil ha et internasjonalt fokus. All kommunikasjon og undervisning vil foregå på engelsk slik at vi også tiltrekker oss utenlandske studenter. Informasjonsflyten og virksomheters samhandling og konkurransesituasjon er i stor grad påvirket av internasjonalisering. Det er derfor naturlig at Master i økonomi og ledelse med hovedprofil Business Analytics har et internasjonalt fokus for å sikre at uteksaminerte kandidater i tillegg til å ha en forståelse for norske virksomheter, også har kompetanse til å se samhandling, konkurranse og tilgjengelig informasjon i en internasjonal kontekst.

 

Studiet gir også opptaksgrunnlag til Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved HINN. I utarbeidelsen av den nye hovedprofilen er det lagt vekt på at å skape en klar sammenheng mellom de ulike nivåene i utdanningsløpet som HINN tilbyr.

 

For mer informasjon se her (engelske sider).

Opptakskrav

An eligible student must have a bachelor’s degree or an education recognized as being equivalent to a Norwegian bachelor degree (a minimum of 180 ECTS), specializing in Business Administration. The specialization must consist of a minimum of 120 ECTS within Business Administration. The programme will comply with requirements for at least 102.5 ECTS of the following subjects: 

 • Business Analysis (30 ECTS): Financial Accounting, Financial Management, Investment and Financing 
 • Administrative subjects (30 ECTS): Marketing, Organization and Management, Business Strategy 
 • Economics (15 ECTS): Macroeconomics, Microeconomics 
 • Methods (20 ECTS): Business Mathematics, Business Statistics, Research Methods for Social Sciences 
 • Ethics, Social Responsibility and Sustainability (7.5 ECTS) 

To reach 120 ECTS in total within Business Administration, the last subjects must be within Business Analysis, Administrative subjects, Economics or Methods. 

All the subcategories must be fulfilled. If you have completed a bachelor’s degree in Business Administration from a Norwegian institution, these are fulfilled. 

Your average grade must be C or better. 

(Note that the last bullet point in the list above was included in the revised plan from November 2018. This means that for students finishing their bachelor’s programmes who have not implemented this new requirement, can still, for some time ahead, apply and be admitted to the master’s programme.) 

Up to 50% of the places at the programme are reserved for Norwegian applicants. 

 

English language requirements: 

 

Applicants must provide documentation of their proficiency in English to a certain specified level. 

 

The English language requirements apply to all, except to applicants native to UK, Canada, Ireland, New Zealand, Australia or the Nordic countries, who are not required to document any language proficiency. 

 

You will find the list of accepted courses and minimum scores accepted here

 

If you are not a Norwegian citizen, a copy of your passport must be provided with your application.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Successful candidates will have acquired the following overall learning outcomes, categorized as knowledge, skills and general competence by the end of the programme. 

Knowledge 

By the end of the programme, the candidate has: 

 • advanced knowledge of strategic management, marketing and management accounting seen in a service perspective and will be able to combine this knowledge to achieve a better understanding of firms value creation and organizational management (K1), 
 • specialized insight into a business’ economic growth through detailed knowledge of theories, models and methods used within Business Analytics and, in combination with economic competence, turn this into an essential understanding of the business’ tasks, situations and environment (K2), 
 • thorough knowledge of scientific theories, research processes and methods customized to issues within Business Analytics such as making decisions under uncertainty (K3) and 
 • the knowledge of new topics within the disciplines of Business Administration and can analyse academic issues based on the history, traditions, characteristics and foundation of the society through Business Analytics (K4). 

Skills 

The candidate can: 

 • analyse and assess different sources of information, and analyse empirical data to structure and formulate academic arguments with the goal of planning long term strategies and efficiency within management and control (S1), 
 • analyse and relate critical to existing theories, methods and interpretations within strategic management, marketing and management accounting and control (S2), 
 • utilize relevant research methods independently to facilitate business economic growth by the development of strategies, management systems, market relations and new business opportunities (S3), 
 • relate the issue at hand, context and data to the choice of method and carry out an independent, limited research or development project under supervision and in line with current research ethics norms within Business Analytics (S4) and 
 • apply the analytical perspective in practical and theoretical solutions within Business Analytics (S5). 

 

General competence 

The candidate can: 

 • analyse relevant academic, professional and research ethical issues, and relate to ethical issues tied to business’ strategic and tactical choices (G1), 
 • apply achieved knowledge and skills in performing management tasks, and conduct advanced studies, analyses and projects, alone and in collaboration with others (G2), 
 • convey comprehensive, independent work both orally and in writing, and master the forms of expressions that apply within economics and management (G3), 
 • communicate about professional issues, analyzes and conclusions in business administration with  stakeholders and the general public and has the prerequisites to work in an international context (G4) and 
 • take advantage of opportunities that lie in digital development and contribute to business change and innovation processes (G5).

Emner

Emnestruktur:

Studiepoeng År 1 År 2

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper