Language: NOR | ENG

Ledelse og digitalisering - Fagforbundet

 • Annet studiested
 • Varighet: 1 år
 • Nettbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode 21.06.21
Logo Fagforbundet

Fagforbundet og HINN tilbyr dette studiet som knytter sammen ledelse og digitalisering, organisasjon, kommunikasjon og HRM. Studiet passer for deg som er interessert i digitale prosesser, og hvilke implikasjoner, muligheter og utfordringer digitalisering har for ledelse og arbeidsliv. Den første klassen på 100 studenter er godt i gang, nå er det klart for neste klasse!

Du må være medlem av Fagforbundet for å kunne delta på dette studiet. 

Om utdanningen

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og det strekker seg over høst 21 og vår 22. Vi starter med undervisning i september. I høstsemesteret er det undervisning og eksamen i emnene "Digitale arbeidsformer i organisasjoner" 7,5 sp og "Digital kommunikasjon og sosiale medier" 7,5 sp. I vårsemesteret er det undervisning og eksamen i emnene "Digital organisasjon og ledelse" 7,5 sp og "Human Resource Management og digital transformasjon" 7,5 sp. Opplegget er basert på at man søker på hele studiet, det er ikke anledning til å ta enkeltemner.  Det er et krav at man tar eksamen i begge emner på høstsemesteret hvis man skal kunne gå videre og ta eksamen i vårens emner. 

Studiet er en grunnutdanning, men det vil oppleves som mest relevant og nyttig dersom du har arbeidserfaring. 

Undervisningen er digital, vi møtes til forelesninger i Zoom og obligatoriske arbeidskrav/eksamen vil foregå digitalt. Undervisningen foregår på dagtid, på ukedager. Vi gjør opptak av den delen av undervisningen som er egnet for det, da vil man kunne se opptakene senere. 

Du må være medlem av Fagforbundet for å kunne delta på dette studiet. Det er 100 studieplasser. For å sikre likest mulig behandling, vil det gjøres et tilfeldig opptak blant de kvalifiserte søkerne til studiet, det gjøres ved loddtrekning. 

SLIK SØKER DU: Trykk på knappen  "Søk opptak", logg inn, velg "Betalings- og oppdragsstudier", velg "Betaling:Handelshøgskolen- fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap høst 2021", trykk på liten pil til høyre for "Velg fra liste" og du får opp en rullegardinmeny, velg 7068. 

Du må blant annet dokumentere ditt medlemskap i Fagforbundet når du søker. Du kan laste opp et bilde eller kopi av medlemskort, fra papir eller digitalt bevis. Hvis du ikke har medlemsbevis tilgjengelig  så kan du få hjelp fra Fagforbundet med det. Send da en epost til Kristine.Dahlen@fagforbundet.no 

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7068 Du finner studiet under "Betalings- og oppdragsstudier" - Fakultet for økonomi og samf.vitenskap høst 2021.. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiestart i september.

Vi møtes digitalt i Zoom.

Undervisningen i høstens to emner vil utgjøre ca 32 timer. Det vil bli forelesninger, digitalt gruppearbeid og veiledning til arbeidskrav. 

Undervisningsplan for begge emner, gjeldende for hele høsten, blir lagt ut i studiestøttesystemet Canvas i god tid før studiestart. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om digital transformasjon, digitale arbeidsformer og digital kommunikasjon
 • har kunnskap om ledelsesmessige implikasjoner ved digitalisering, herunder i endringsledelse og endringsprosesser
 • har kunnskap om det innovative potensialet digitalisering har for organisasjoner
 • har kunnskap om utfordringer knyttet til sikkerhetsmessige, juridiske og etiske forhold ved digital kommunikasjon og digital transformasjon
 • har kunnskap om teoribakgrunnen for forholdet mellom teknologi og samfunn

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere, anvende og reflektere over sammenhenger mellom digitalisering og ledelse
 • kan bidra aktivt i prosesser for å digitalisere arbeidsprosesser og -oppgaver
 • kan treffe begrunnede valg om hvordan digitalisering og digital kommunikasjon kan og bør foregå med utgangspunkt i egen organisasjon

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har forståelse for betydningen digitalisering har for samfunn, organisasjon, transformasjon, ledelse og kommunikasjon
 • har forutsetninger for å forstå og omsette digitaliseringsspørsmål til praktisk anvendelse i ledelse, herunder HRM
 • har forutsetninger for å bringe digitaliseringsspørsmålene inn i arbeid med strategi- og endringsprosesser

Hva koster det?

Fagforbundet betaler for studiet. Du må selv betale for pensumlitteratur og eventuelt studiemateriell , i tillegg til semesteravgift