Language: NOR | ENG

Ledelse av servicevirksomheter

  • Annet studiested
  • Varighet: 0,5
  • Deltid , Nettbasert
  • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
  • Søknadsperiode Emnet er fulltegnet

Om kurset

Emnet gir kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse av servicevirksomheter. Det legges vekt på ledelse av omstillings- og innovasjonsprosesser som vektlegger fornying og forbedring av tjenester og kvaliteten på tjenester.

Antall studiepoeng: 7,5

Organisering av studiet: Undervisningsvideoer (stream). Webinarer (etter fastsatt timeplan). Oppgaver. Obligatorisk arbeidskrav. Selvstendig arbeid. Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig i læringsplattformen Canvas.  Hjemmeeksamen (48 timer).

Pris: Gratis, men semesteravgift på kr. 789,- påløper. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: 50 

Søknadsfrist: Fortløpende opptak

Oppstart: 20. august (eksamen i desember, dato kunngjøres senest ved studiestart)

Programvare: Word. Studentene kan laste ned  Office365 gratis etter å ha betalt semesteravgift og semesterregistrert seg. 

For å komme raskest mulig i gang med studier er det viktig at søkere som får tilbud om studieplasser takker ja til studieplassen, betaler semesteravgift og semesterregistrerer seg så fort som mulig. Deretter får man tilgang til studiet gjennom høgskolens læringsplattform (Canvas). 

Les emnebeskrivelsen her:  KOMP1006 Ledelse av servicevirksomheter

Studieprogramansvarlig: Ole Jørgen Ranglund

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?