Language: NOR | ENG

Kommunikasjonsrådgiverstudiet

Studenter samarbeider ute ved et bord
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. feb - 1. juni.
Studenter samarbeider ute ved et bord
 • Du ønsker å utvikle rollen som kommunikasjonsrådgiver
 • Utvid dine kunnskaper om digital kommunikasjon
 • Du ønsker få formalisert kommunikasjonsfaglig kompetanse

Om utdanningen

Det stilles stadig større krav til virksomheters intern- og eksternkommunikasjon. Alle virksomheter har behov for å kommunisere godt for å ta vare på sitt omdømme. Nye kommunikasjonskanaler øker behovet for kommunikasjonskompetanse, og det er et interessant arbeidsmarked for kandidater med slik kompetanse – gjerne i kombinasjon med andre fag.

Studiet retter seg mot personer som allerede jobber innen kommunikasjon eller som ønsker å arbeide med kommunikasjonsfaglige oppgaver.

Vi må holde oss faglig oppdatert

Kommunikasjonen er profesjonalisert i alle sektorer, og det er vesentlig å være faglig oppdatert, sier Odd Kristian Dahle, tidligere student på Kommunikasjonsrådgiverstudiet.

Fagkunnskapen jeg fikk gjennom studiet har vært nyttig for meg i min jobb, sier Dahle. Kombinasjonen av faglige samlinger, selvstudium, aktuelle gjesteforelesere og samarbeid med andre studenter, gir studiet stor bredde og faglig tyngde, fortsetter han. Jeg vil anbefale kommunikasjonsrådgiverstudiet til alle som jobber, eller har lyst til å jobbe med kommunikasjon, avslutter han.

Odd Kristian Dahle

Odd Kristian Dahle er informasjonsleder ved Fiskebåt har gjennomført Kommunikasjonsrådgiverstudiet.

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 209 7000. Studiet ligger under betaling og oppdragsstudier, Handelshøgskolen høst 2021. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Årsstudium i kommunikasjonsrådgiving er et deltidsstudium på 60 studiepoeng som gjennomføres over to år. Det arrangeres fem samlinger over to dager hvert år på Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

Samlingsdatoer for 2021/2022: ( med forbehold om endringer)

 • 16.-17. september 2021
 • 18.-19. november 2021
 • 27.-28. januar 2022
 • 10.-11. mars 2022
 • 12.-13. mai 2022

 

 

Studieavgift

Studieavgift er på kr 22.000 for studieåret 2021/2022. I tillegg til studieavgiften kommer kostnader til pensumlitteratur og studiemateriell, samt reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene. Det betales også ordinær semesteravgift.

Jobbmuligheter

Du kan sammen med annen utdanning kunne kvalifisere deg til jobber i organisasjoners kommunikasjonsstaber, både private, offentlige og frivillige organisasjoner som eks kommunikasjonskonsulent eller rådgiver. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Studiet består av to emner på til sammen 60 studiepoeng og går over fire semestre på deltid. Undervisninga er organisert i 5 samlinger à 2 dager, for hvert emne à 30 studiepoeng.

Studieåret 2021 - 2022 undervises følgende emne (tilsvarende 30 studiepoeng):

 • Intern og ekstern informasjon- og kommunikasjon i virksomheter
 • Kommunikasjon og ledelse
 • Kommunikasjon i en digital verden
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Organisasjon, endring og kommunikasjon

 

Studieåret 2022 - 2023 undervises følgende emne (tilsvarende 30 studiepoeng):

 • Medier, kommunikasjon og samfunn
 • Prosjektledelse og team
 • Samfunnsvitenskapelig metode og markedsanalyse
 • Lobbyvirksomhet og samfunnskontakt
 • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon 

 

Læringsutbytte for studiet:

Formålet med studiet er at kandidaten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør de kvalifisert til å jobbe med kommunikasjon- og informasjonsarbeid i virksomheter.

Etter gjennomført studium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskaper om fagområdene kommunikasjon, ledelse og organisasjon, og kan gjøre rede for hvordan disse henger sammen med kommunikasjonsarbeid i virksomheter
 • Har kunnskap om og kan gjøre rede for valg av budskap og kanal for å kommunisere med ulike målgrupper/interessenter
 • Har kunnskap om hvordan informasjonsberedskap og krisekommunikasjon er sentralt i kommunikasjonsarbeid
 • Har kunnskap om hvordan samfunnsvitenskapelig metode kan benyttes som verktøy for å finne svar på problemstillinger
 • Har kunnskap om etiske utfordringer man står overfor innen kommunikasjonsarbeid

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan foreta analyser av ulike kommunikasjonstiltak, formulere begrunnede løsninger på kommunikasjonsfaglige problemstillinger samt anvende disse som virkemiddel i virksomheter
 • kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet
 • kan bidra til vellykket kommunikasjon i ulike kanaler og gi faglig begrunnede råd  i arbeid med kommunikasjonsstrategier og –planer.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan gjennomføre selvstendige oppgaver informasjons- og kommunikasjonsoppgaver knyttet til ordinær drift, i strategiske prosesser og i endringsprosesser i virksomheter
 • kan reflektere over egen rolle som kommunikasjonsrådgiver

Emner

Emner - Kommunikasjonsrådgiverstudiet

Studiepoeng År 1 År 2

Hva koster det?

Studieavgift: kr 22.000,- pr. studieår og semesteravgift til Studentsamskipnaden i Innlandet. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur og kostnader knyttet til reise og opphold på Lillehammer i forbindelse med studiesamlingene. Individuell nedbetalingsplan er mulig. i tillegg til semesteravgift

Slik søker du

Klikk på den grønne knappen("Søk opptak") for å starte søknaden:

1) Klikk på "Logg på eller registrer deg via ID-porten" 
2) Logg deg inn via elektronisk ID
3) Velg deretter Betalings- og oppdragsstudier
4) Velg deretter Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
5) Velg deretter 7000 Kommunikasjonsrådgiverstudiet i "Velg søknadsalternativ"