Language: NOR | ENG

Innovasjon i offentlig sektor

 • Annet studiested Eidsverket Gods
 • Varighet: 1 år
 • Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet tilbys ikke dette semesteret, mulig senere oppstart, informasjon kommer.

For å møte framtidas krav til omstilling, nytenking og innovasjon er det viktig å rette fokus på de utfordringer og krav som offentlig sektor står overfor når det gjelder å ha en fleksibel organisasjon som er nytenkende og handlingsrettet. Studiet skal bidra til å fremme nytenking og nyskapning innenfor offentlig sektor i Norge. Studiet er velegnet for de som sitter i en dynamisk og krevende jobb og/eller ser behov for nye løsninger. Offentlig forvaltning er i stadig endring og omstilling. Nyskaping i kommunesektoren og samarbeid med næringslivet er viktig for utvikling av produkter og tjenester og dermed økt verdiskaping i samfunnet. 

Om utdanningen

Man ønsker med dette studiet å bidra til kompetanseheving innenfor offentlig sektor, særlig i kommunene med det formål å fremme nytenking og nyskaping i offentlig sektor i Norge. Studenten skal i størst mulig grad vinne egen erfaring med hvordan sentrale utfordringer håndteres gjennom arbeid med praktiske øvelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter endt studium har kandidaten:

 • kunnskap om innovasjonsutvikling og behov i kommunal sektor
 • kunnskap om innovasjonsprosessen og forutsetninger for å lede slike prosesser
 • kunnskap om innovasjon som produkt og tjeneste, prosess og potensiale.
 • kunnskap om brukermedvirkning på individ- og tjenestenivå
 • kunnskap om bruk av informasjonskilder og referanseteknikk og akademisk skriving

Ferdigheter
Etter endt studium kan kandidaten:

 • anvende aktuelle metoder og teknikker for medarbeiderdrevet innovasjon
 • målrettet og selvstendig tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter - både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av søk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon
 • planlegge, gjennomføre og lede et innovasjonsprosjekt

Generell kompetanse
Etter endt studium har kandidaten:

 • økt kapasitet for å være resultatorientert og selvstendig
 • et grunnlag for forståelse av vitenskapsteori og metode
 • kunnskap om relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse 

Målgruppe
Studiet rettes mot ansatte i offentlig sektor, særlig ansatte i kommunen. Personer som  arbeider med utviklings- og endringsarbeid i andre sammenhenger opp mot offentlig sektor, vil også ha nytte av studiet. Det er velegnet for personer i lederstillinger, prosjektledere og personer som arbeider med strategisk utviklingsarbeid.

Internasjonalisering
Perspektiver og erfaringer fra temaet fra de andre nordiske land vil bli belyst.

 Du søker ved å fylle ut og sende inn skjemaet under, husk å legge ved dokumentasjon.

Til inspirasjon

Vår tidligere student, Gina Finsrud, i Halden kommune, har dette å si om studiet:

"Jeg har hatt stor glede av alle de eksterne foredragsholderne fra ulike
offentlige instanser. De har gitt en bred oversikt over lovverk, kommet med
eksempler og praktiske tips om handlingsrommet vi har, og jeg sitter igjen med
viktig kunnskap og ser mange nye muligheter. Teorien om innovasjon i offentlig
sektor viser hva som skal til for å lykkes og hvilke fallgruver man må unngå. I
det hele har jeg fått inspirasjon og kunnskap til å gjøre en bedre jobb i
kommunen, og jeg kan absolutt anbefale studiet til andre."

Eksempel på studentoppgave, Branok kommune:

Praktisk informasjon

 

 

 

 

 

 

 

Det er avsluttende eksamener i begge emner som inngår i studiet.. En eksamen ved slutten av første semester og en eksamen ved slutten av andre semester.

Det er tre samlinger pr. semester. Du må ha deltatt på to av tre samlinger pr semester for å få gå opp til eksamen. Oppstartsamlingen i september er obligatorisk.

Samlingene er på Eidsverket Gods på Bjørkelangen. Høgskolen kan gi informasjon om transport og overnattingsmuligheter i forbindelse med samlinger.

Videre studiemuligheter

Studiet regnes både som etter- og videreutdanning og som grunnutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå  som en del av en fri bachelorgrad i henhold til Høgskolen i Innlandets studieforskrift.

Hva koster det?

46000,- i tillegg til semesteravgift