Language: NOR | ENG

Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap

  • Annet studiested
  • Varighet: 0,5
  • Deltid , Nettbasert
  • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
  • Søknadsperiode Fulltegnet

Tilbys ikke lenger.

 

Om kurset

Studiet gir en innføring i bedriftsøkonomi og regnskap for ikke-økonomer. Studiet gir deg blant annet en innføring i kostnadsbegreper, ulike måter å kalkulere priser på, budsjettering og hvordan et regnskap er bygd opp, samt grunnleggende forståelse for regnskapstall og hvordan regnskap kan analyseres. 

Antall studiepoeng: 7,5

Organisering av studiet: Undervisningsvideoer (stream). Webinarer (etter fastsatt timeplan). Selvstendig arbeid med pensum og oppgaver.  Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig i læringsplattformen Canvas. Hjemmeeksamen (4 timer). 

Pris: Gratis, men semesteravgift på kr. 789,- påløper. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: 130 (fordelt på tre puljer)

Søknadsfrist: Fortløpende opptak

Oppstart: 1. august (eksamen 31. august), 1. september (eksamen 20. oktober), 1. oktober (eksamen 17. november).

NB! For studenter som søker etter 23. juli er første mulige oppstart 1.september. 

Programvare: Word og Excel. Studentene kan laste ned  Office365 gratis etter å ha betalt semesteravgift og semesterregistrert seg. 

For å komme i gang med studier så raskt som mulig er det viktig at søkere som får tilbud om studieplasser takker ja til studieplass, betaler semesteravgift og semesterregistrerer seg så fort som mulig. 

Les emnebeskrivelsen her:  KOMP1003 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper