Language: NOR | ENG

Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling - Helselederutdanning - Emne 3

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet: Kunnskap
Kandidaten:

 • har teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, økonomisk planlegging og budsjettering, økonomistyring og regnskap
 • har oversikt over og innsikt i de mest sentrale prosesser innenfor kommunal økonomiforvaltning
 • har kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenester kan drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring
 • har kunnskap om hvordan det kan utvikles et system for kvalitetsforbedring, herunder systemer for internkontroll og system for måling av kvalitet etter andre kriterier
 • har forståelse for hvordan kvalitetsutvikling og organisasjonsutvikling henger sammen

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan ivareta økonomisk planlegging, styring og kvalitetsutvikling som en integrert og sentral funksjon ved lederrollen
 • kan delta aktivt i den kommunale budsjetterings- og økonomistyringsprosessen.
 • behersker prinsippene for detaljbudsjettering, periodisering og regnskapsoppfølging
 • ivaretar en helhetlig kvalitetsledelse etter prinsippene for balansert målstyring og i henhold til internkontrollforskriftene
 • kan utvikle resultatindikatorer for økonomisk styring og kvalitetsutvikling

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag

Praktisk informasjon

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.