Language: NOR | ENG

Samhandling, kriser og konflikthåndtering for ledere i helse- og omsorgstjenesten - Helselederutdanning - Emne 4 + 8

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:

En student med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om sentrale teorier om lederkommunikasjon
 • har kunnskap om forhandlingsteknikker som kan være et verktøy i daglig samhandling
 • har kunnskap om hvordan samarbeidsformer (som tverrfaglig/flerfaglig) gir forskjellige utfordringer overfor faglige samhandlingspartnere
 • har kunnskap om hvordan konflikter oppstår og utvikler seg i et arbeidsmiljø
 • har kunnskap om sentrale konfliktteorier knyttet til sosiale konflikter
 • har kunnskap om sentrale teorier og begreper i kriseledelse
 • har kunnskap om reaksjoner på kriser som rammer individer og grupper i en organisasjon og hvordan disse kan håndteres

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan samhandle konstruktivt med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • kan bruke teorier om forhandlingsteknikk til å finne løsninger når det er uenighet i møte med samarbeidsparter
 • kan møte brukere og pårørende på en konstruktiv måte også når det er uenighet om tjenesteutførelse eller -tildeling
 • kan vurdere konflikters alvorlighetsgrad og om det er behov for intervensjon
 • kan gi medarbeidere forståelse for daglig konflikthåndtering
 • kan gi medarbeidere tilstrekkelig forståelse for kriser og krisehåndtering
 • kan anvende kunnskap om psykologiske krisereaksjoner på individ- og gruppenivå
 • kan bidra til nytenkning og i endringsarbeid knyttet til samhandlingsformer

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan vurdere konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag i samhandlingssituasjoner
 • har kjennskap til ulike perspektiver på hvordan kriser kan oppstå i praksis
 • har kunnskap om hvordan man ivaretar mellommenneskelige utfordringer og problemstillinger
 • har forståelse for hvordan man håndterer kriser og konflikter

Praktisk informasjon

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.