Language: NOR | ENG

Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse - Helselederutdanning - Emne 4

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet: Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om intensjonene i samhandlingsreformen slik de grunnleggende er formulert i St. meld. nr. 47 (2008-2009), St.meld. nr. 16 (2010-2011) og nye lover med vekt på gode pasientforløp og nye krav til kommunale helse- og omsorgstjenester
 • har innsikt i kravene til god forvaltning
 • har kunnskap om rettighetene til pasienter og brukere
 • har kunnskap om sentrale teorier innen kommunikasjon og forhandling

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan møte brukerne i dialog om tjenester og vedtak
 • kan samhandle både internt og med eksterne samhandlingspartnere.
 • har ferdigheter i forhandlinger, konflikthåndtering og samarbeid

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag

Praktisk informasjon

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.