Language: NOR | ENG

Praktisk informasjon

Dette er et oppdragsstudium som tas på deltid og kan kombineres ved siden av full jobb.

Lokal og regional undervisning

Undervisningen foregår lokalt i kommunene. Dvs forelesere møter studentene i sitt lokalmiljø slik at man enkelt kan delta på undervisningen.

Samlinger og eksamen

Emnene på 7,5 studiepoeng har to samlinger á to dager, etterfulgt av hjemmeeksamen – noen individuelt, andre i grupper.

Lokal tilpasning

Flere kommuner kan gå sammen om å bestille emner – enkeltemner eller hele utdanningen, og studiet gir mulighet til å vektlegge temaer ut fra lokale behov.