Language: NOR | ENG

Om studiet

Helselederutdanningen er en praksisrettet og fleksibel lederutdanning for helseledere.

Målgruppen for studiet er ledere og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet pleie- og omsorgssektor.

Utdanningen gir deg og din virksomhet:

  • nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten
  • kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten

Helselederutdanningen består i utgangspunktet av åtte enkeltemner á 7,5 studiepoeng, som til sammen utgjør et årsstudium. I tillegg kan vi tilby to fordypningsemner (modulene 9 og 10, begge på 15 studiepoeng), som sammen med årsstudiet kan godkjennes som fordypning i en "fri bachelorgrad".

Emnene fra årsstudiet kan tas uavhengig av hverandre.
Noen av emnene (3+7 og 4+8) er også slått sammen, slik at man kan ta disse som "sammenslåtte emner" på 15 studiepoeng.

Studiet tilbys på deltid, og kan tas ved siden av jobb.

Ledere fra Odda og Ullensvang forteller om sine tanker rundt utdanningen. 

Her kan du se deltakere fra Bømlo kommune fortelle om sine erfaringer og opplevelser med helselederutdanningen.