Language: NOR | ENG

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter - Helselederutdanning - Emne 1

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet: Kunnskap
Kandidaten:

 • har kjennskap til forskjellige lederroller, lederfunksjoner og ledelsesformer og hvordan dette påvirker og utvikler egen lederpraksis
 • har kunnskap om relasjonell ledelse, selvledelse og operativ ledelse og ledelse av myndiggjorte medarbeidere i praksis
 • har forståelse for sammenhengen mellom forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå for å utøve delegert ledelse

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan reflektere over egen lederpraksis og å se denne i sammenheng med andres praksis
 • kan utvikle eget lederskap og egne lederferdigheter ved bruk av refleksjon
 • kan kommunisere med - og veilede medarbeidere på et profesjonelt nivå

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag

Praktisk informasjon

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.