Language: NOR | ENG

Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten - Helselederutdanning - Emne 7

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om kvalitetsbegrepet i offentlig tjesteyting generelt og i helse- og omsorgstjenesten spesielt
 • har kunnskap om Den nasjonale stragien for kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 • har kunnskap om ulike virkemidler og resultatområder
 • har kunnskap om internkontrollforskriftene for egen sektor
 • har kunnskap om metoder for registerering og måling av objektiv og subjektiv kvalitet

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan implementere og drifte kontinuerlige kvalitetsforbedringsprosesser
 • kan gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser
 • kan utvikle relevante og vesentlige indikatorer for kvalitet og metoder for måling av kvalietet
 • kan integrere digitale verktøy for registrering og lukking av avvik i egen/egne virksomheter
 • kan analysere resultater av kvalitetsmålinger og avviksrapportere
 • kan identifisere forbedringsområder
 • kan gjennomføre intern evaluering etter prinsippene for total kvalitet Common Assessment Framework (CAF)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har styrket lederkompetansen generelt og forutsetningene for kvalitetsledelse spesielt
 • har motivasjon for å videreutvikle kvaliteten i egen/egne virksomhetsområder
 • har innsikt og metodekunnskap som utgjør et tilstrekkelig grunnlag for utvikling av «hetlige kvalitetssystemer»
 • har utviklet kompetanse i kontinuerlig kvalitetsforbedring og oppfølging

Praktisk informasjon

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.