Language: NOR | ENG

Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten - Helselederutdanning - Emne 5

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet: Kunnskap
Kandidaten:

 • har teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten
 • har oversikt over og innsikt i de sentrale lovene innenfor helse- og omsorgstjenesten
 • har kunnskap om hvordan loven innvirker på ledelse innenfor helse- og omsorgstjenester og som kan bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring
 • har kunnskap om betydningen av pasientens rettigheter

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan gjennom lovverket ivareta pasienters rettigheter
 • kan dokumentere og arkivere hendelser på en forsvarlig måte
 • kan utøve tjenesten på en forsvarlig måte
 • kan ivareta brukermedvirkning
 • kan stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode
 • kan finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmål skal løses

 

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har forståelse for konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten
 • har evne til faglig samhandling med andre, til retts politisk tenkning og til formidling av faglig innsikt
 • har bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter

Praktisk informasjon

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.