Language: NOR | ENG

Innovasjonsledelse i helse- og omsorgstjenesten - Helselederutdanning - Emne 6

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet: Kunnskap
Kandidaten:

 • har teoretisk kunnskap om hvordan man fremmer kreativitet
 • har kunnskaper om prosjektmetodikk
 • har kunnskap om etisk og forsvarlig bruk av ny teknologi
 • har kjennskap til organisasjonsformer og organisasjonskulturers betydning for innovasjon
 • har kjennskap til muligheter og fallgruver med ny velferdsteknologi i innovativ praksisutvikling

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan legge til rette for kreativitet på arbeidsplassen
 • kan organisere prosjekter på en slik måte at man fremmer innovasjon
 • kan grunnleggende prosjektstyring for innføring av ny teknologi
 • kan identifisere eksisterende praksiser som må endres for å forbedre folkehelsearbeid
 • kan lede innovasjonsprosjekter
 • kan være pådriver for innovasjon i kommunens folkehelsearbeid

 

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har kjennskap til ulike perspektiver på innovativ praksisutvikling
 • har kompetanse til å ivareta helsefaglige problemstillinger i innovative prosjekter
 • har grunnleggende innsikt i lovverket knyttet til anskaffelse av ny teknologi

Praktisk informasjon

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.