Language: NOR | ENG

Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten - Helselederutdanning - Emne 8

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om hvordan konflikter oppstår og utvikler seg i et arbeidsmiljø
 • har kunnskap om hvordan man kan unngå at konflikter eskalerer gjennom tidlig intervensjon
 • har grunnleggende kunnskap om kjente konfliktteorier knyttet til sosiale konflikter
 • har kunnskap om sentrale teorier og begreper i kriseledelse
 • har kunnskap om reaksjoner på kriser som rammer individer og grupper og hvordan disse kan håndteres

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan vurdere konflikters alvorlighetsgrad og behov for intervensjon
 • kan gi medarbeidere tilstrekkelig forståelse for daglig konflikthåndtering
 • kan gi medarbeidere tilstrekkelig forståelse for kriser og krisehåndtering
 • kan anvende kunnskap om psykologiske krisereaksjoner på individ- og gruppenivå

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har kjennskap til ulike perspektiver på hvordan kriser kan oppstå i praksis
 • har kompetanse til å ivareta mellommenneskelige utfordringer og problemstillinger
 • har innsikt i hvordan håndtere kriser og konflikter

Praktisk informasjon

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.