Language: NOR | ENG

Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten - Helselederutdanning - Emne 9

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:

Kandidaten skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om endringsbegrepet i offentlig tjesteyting generelt og i helse- og omsorgstjenesten spesielt
 • har kunnskap om ulike metoder som virkemidler for endringer
 • har kunnskap om implementeringsmetoder av endringer
 • har kunnskap om gjennomføring av evalueringersmetoder

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan implementere og drifte kontinuerlige endringsprosesser
 • kan lede og gjennomføre endringer
 • kan utvikle relevante og vesentlige indikatorer for resultatoppnåelse av endringer
 • kan evaluere resultater av endringen
 • kan identifisere forbedringsområder på egen arbeidsplass

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har innsikt i lederkompetanse generelt og forutsetningene for endringsledelse spesielt
 • kan bidra til å sette i gang endringer ved egen arbeidsplass
 • har innsikt og metodekunnskap som utgjør et tilstrekkelig grunnlag for utvikling av endringsprosesser
 • har kompetanse i kontinuerlig endringsarbeid, forbedring og oppfølging

Praktisk informasjon

Emnet består av 3 samlinger à 2-3 dager (2+2+3 dager). I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgaven i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.