Language: NOR | ENG

Coachende lederskap - Helselederutdanning - Emne 10

 • Annet studiested
 • Varighet: Et semester
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ta kontakt for tilbud

 

Om utdanningen

Læringsutbytte:

Kandidaten skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om det teoretiske og faglige grunnlaget for coaching
 • har kunnskap om arbeidsmodeller, metoder og virkemidler i coachende lederskap
 • har kunnskap om teorier knyttet til tillit og anerkjennelse
 • har kunnskap om hvordan arbeid med coaching og ledelse kan integreres i lederrollen og som del av dagens arbeidsliv

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan anvende coachingmodeller-, metoder og virkemidler i lederrollen, tverrfaglig samarbeid og samhandling internt og eksternt
 • har utviklet egne relasjons- og kommunikasjonsferdigheter i lederrollen og kan kommunisere kulturelle og kontekstuelle utfordringer i en coachingsammenheng
 • kan anvende kritisk refleksjon og ivareta egne lederferdigheter ut fra egen rolle og posisjon i en coachingrelasjon 

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan drøfte problemstillinger og reflektere over egen rolle knyttet til ledelse og coaching
 • har et bevisst forhold til holdninger, verdier, ansvar og etiske problemstillinger i lederrollen og demonstrerer bevisste etiske holdninger i utøvelse av coaching og ledelse
 • kan formidler aksept for og verdsetting av mangfold og forskjellighet med utgangspunkt kan bidra til kritisk tenkning, selvinnsikt og refleksjon hos andre
 • kan identifisere behov for komplementær kunnskap og utvikling av egne og andres ferdigheter, samt bidra til nytenkning i organisasjone

Praktisk informasjon

Emnet består av 3 samlinger à 2-3 dager (2+2+3 dager). I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgaven i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvor og når vi kan tilby emnet i din kommune.

Hva koster det?

Ta kontakt for pristilbud i tillegg til semesteravgift

Studiets innhold

Les mer om studietsinnhold i emneplanen.