Language: NOR | ENG

Helselederutdanning

Lederutdanningen for deg i helse- og omsorgssektoren

Over 2000 studenter fra ca 200 kommuner har deltatt på helselederutdanningen gjennom Høgskolen i Innlandet. Tilbakemeldingene som gis er svært positive, og spesielt vektlegges det at studiet er praksisnært og at kunnskapen som tilegnes kan tas i bruk umiddelbart.

Helselederutdanningen er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet,  Fagakademiet AOF og Ambia. 

Fagakademiet AOF
Ambia

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud:

Marianne Sveen (Foto: Kirsti Hovde)
Førstekonsulent