Language: NOR | ENG

Helselederutdanning

Lederutdanningen for deg i helse- og omsorgssektoren

Over 2000 studenter fra ca 200 kommuner har deltatt på helselederutdanningen gjennom Høgskolen i Innlandet. Tilbakemeldingene som gis er svært positive, og spesielt vektlegges det at studiet er praksisnært og at kunnskapen som tilegnes kan tas i bruk umiddelbart.

Helselederutdanningen er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og  Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO).

Samarbeidspartnere Helseleder

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud:

Marte Tøndel
Kontorsjef
Ingunn Schult
Rådgiver