Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap

 • Varighet: 1 år
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du er interessert i ledelse knyttet mot beredskap og sikkerhet
 • Du lærer hvordan håndtere krisesituasjoner
 • Du øker kompetansen i å forebygge kriser

Om utdanningen

Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap gir kompetanse i å forebygge-, etablere beredskap for-, samt håndtere kriser.

Hovedelementet i studiet er beredskapsarbeid som tar opp organisasjoners omgivelser, struktur, kultur og virkemåte. Du får også praktisk innsikt i organisering av kriseberedskap.

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller sammen med fullført  Årsstudium i krisehåndtering utgjøre en fordypning i en fri bachelorgrad eller innpasses i Bachelor i beredskap og krisehåndtering

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid over to semestre (høst til vår).
 • Samlingsbasert med ca. 4 todagers-samlinger i halvåret på HINN Rena.
 • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Emner

Studiets oppbygging

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om ledelsens rolle i forhold til risiko, sårbarhet og beredskap i en organisasjon
 • har kunnskap om elementer i systemet for sikkerhetsstyring (HMS)
 • har kunnskap om risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS) og trusler mot samfunnet
 • har kunnskap om hvordan planlegging av beredskap og krisehåndtering skjer i praksis

Ferdigheter
Kandidaten

 • har evne til å vurdere kritisk arbeidet til ledelsen med risiko, sårbarhet og beredskap
 • kan bruke verktøy for å analysere risiko (ROS)
 • kan lage en plan for beredskap og håndtering av kriser

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan forebygge kriser i organisasjoner
 • kan redusere konsekvensene av kriser ved håndteringen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Du får et innblikk i hvilke utfordringer du vil kunne stå overfor med ansvar for beredskap og sikkerhet i en virksomhet.

Etter endt studium vil du ha et godt faglig grunnlag for jobber med ansvarsområde innen sikkerhet, beredskap og planlegging/øving av krisehåndtering i privat og offentlig sektor. Du vil kunne jobbe med å gjennomføre risikoanalyser på relevante områder i alle typer virksomheter. Aktuelle arbeidsoppgaver finnes innen forsvar, politi, brann og redning, helse, private sikkerhetsselskaper, samt kommunal, fylkeskommunal og nasjonal beredskap.

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Årsstudium i krisehåndtering utgjøre en fordypning i en fri bachelorgrad.

Fullført bachelorgrad med fordypning i krisehåndteringsfag kan kvalifisere for opptak til masterprogrammer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved flere universiteter og høgskoler.