Language: NOR | ENG

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Studiet lærer deg hvordan du som leder kan motivere andre til læring via team og fellesskap. Det vektlegger serviceutvikling og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Studiet er en videreutdanning.

Om utdanningen

Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling og serviceutvikling i organisasjoner.

Undervisningen gir deg mulighet til å utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener. 

Studiet kan være en start på veien til en sammensatt bachelorgrad. Her kan du lese mer om hva en sammensatt bachelorgrad er

Studiet kan også kombineres med Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi samt Årsstudium i organisasjon og ledelse.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid over to semestre (høst til vår)
 • Nett- og samlingsbasert med ca. tre todagers-samlinger i halvåret ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger i tillegg til undervisning på nett.
 • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene

Jobbmuligheter

Studiet er en videreutdanning og gir kompetanse for lederstillinger generelt, men med særlig vekt på serviceutvikling, innovasjon og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Studiet er sektorovergripende, men i de enkelte emnene blir eksempler fra privat, offentlig og frivillig sektor belyst. Studiet gir også relevant kompetanse for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Hovedmålet for studiet er at studentene skal utvikle sin samlede kompetanse på tre områder, og en kandidat med fullført studium skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om teorier for læring i organisasjoner på individ og gruppenivå
 • har kunnskap om hvordan man fasiliterer for å utvikle organisasjoner til lærende organisasjoner
 • har kunnskap om teorier for hvordan man institusjonaliserer kunnskap på organisasjonsnivå
 • har kunnskap om teorier for ledelse i kunnskapsintensive organisasjoner og servicebaserte virksomheter
 • har kunnskap om kvalitetsledelse, kvalitetsforbedringsprosesser og kontinuerlig kvalitetsarbeid i organisasjoner

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • behersker metoder for å analysere kompetansegap i organisasjoner
 • kan anvende metodiske verktøy for å stimulere til læring i team og praksisfellesskap
 • behersker metoder for å tilrettelegge for spredning av kunnskap på tvers av organisasjonsenheter
 • kan gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og anvende dette som grunnlag i kvalitetsprosesser i organisasjoner, herunder metoder og teknikker for kontinuerlig kvalitetsarbeid

Generell kompetanse:

 • viser selvstendighet i forhold til å analysere kompleksitet forbundet med læring i organisasjoner
 • har analytisk kapasitet som er overførbar til andre ledelsesfunksjoner og til prosjektarbeid
 • har bevisste holdninger til lederrollen i kunnskapsbaserte organisasjoner
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor kunnskapsledelse

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført  Årsstudium i organisasjon og ledelse utgjøre en fordypning i en fri bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Informasjon om studiestart

Informasjon om studiestart, undervisning mm. legges ut i Canvas. For å få tilgang til Canvas må du ha betalt semesteravgift, semesterregistrert deg og aktivert brukerkontoen din. For hjelp til dette, se siden   Semesterregistrering - Ny student.

Profildbilde av Knut Bjørnar Larsen.

- Jeg har sikret meg økt kompetanse

Halvårsstudium i kunnskapsledelse har endret hvordan Knut Larsen utøver sitt yrke.