Language: NOR | ENG

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

  • Varighet: 1 år
  • Deltid , Samlingsbasert
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
  • Du får kompetanse innen ledelse av kunnskapsorganisasjoner
  • Du får kunnskap om det å jobbe i en lærende og serviceinnstilt organisasjon
  • Du får ledelsesrelevant kunnskap om økonomistyring

Om utdanningen

Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling, økonomistyring og serviceutvikling i organisasjoner.

Undervisningen gir deg mulighet til å utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener. 

Studiet kan være en start på veien til en sammensatt bachelorgrad. Her kan du lese mer om hva en sammensatt bachelorgrad er

Studiet kan også kombineres med Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi samt Årsstudium i organisasjon og ledelse.

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Profildbilde av Knut Bjørnar Larsen.

- Jeg har sikret meg økt kompetanse

Halvårsstudium i kunnskapsledelse har endret hvordan Knut Larsen utøver sitt yrke. 

Praktisk informasjon

  • Studiet går på deltid over to semestre (høst til vår)
  • Nett- og samlingsbasert med ca. tre todagers-samlinger i halvåret ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger i tillegg til undervisning på nett.
  • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene

Veien videre

Studiet er en videreutdanning og gir kompetanse for lederstillinger generelt, men med særlig vekt på serviceutvikling, innovasjon og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Studiet er sektorovergripende, men i de enkelte emnene blir eksempler fra privat, offentlig og frivillig sektor belyst. Studiet gir også relevant kompetanse for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført  Årsstudium i organisasjon og ledelse utgjøre en fordypning i en fri bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.