Language: NOR | ENG

Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen

 • Annet studiested
 • Varighet: 4 mnd
 • Deltid
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode 12.07.21
Logo NKK

På oppdrag fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) tilbyr vi det nettbaserte studiet "Grunnleggende kommuneregnskap". Studiet gir deg kompetanse på rammeverket for kommuneregnskap, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk. 

Om utdanningen

Studiet tilbys digitalt, i praksis fungerer det slik at du deltar på digital undervisning på Zoom og du avlegger eksamen digitalt. Les gjerne mer om innhold og læringsutbytte under "Studieplan 2021/22".

 

PRIS: 

Kursavgift:
1. samling kr. 3 600,-
2. samling kr. 3 100,-
3. samling kr. 3 100,-

Studentavgift: 
kr. 789,- (tilkommer uavhengig av om man avlegger eksamen eller ikke, denne betales til Høgskolen i Innlandet). 

Eksamensavgift:
kr. 3 770,-. 

Totalsum: kr. 14 664,-.

Mer informasjon om praktisk opplegg finner du på NKK sin hjemmeside:  https://nkkf.no/kursogkonferanser/nkkskolen-grunnleggende-kommuneregnskap-2021/ 

 

SLIK SØKER DU: Trykk på "SØK OPPTAK" , velg "Betalings- og oppdragsstudier" , "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2021", se på "Velg fra lista" og velg " Grunnleggende kommuneregnskap". Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser tilsammen minst fem års relevant realkompetanse. 

Du må også melde deg på til NKK, https://nkkf.no/kursogkonferanser/nkkskolen-grunnleggende-kommuneregnskap-2021/ . Frist for søknad til høgskolen og påmelding til NKK er 18.06».

 Til deg som søker tidlig; vær obs på at vi ikke sender ut svar på søknaden før etter 18.06.21. 

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund er oppdragsgiver og prioriterer og avgjør hvem av de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass. 

 

Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette studiet også vil bli oppmeldt til eksamen og du må aktivt gi beskjed til Høgskolen i Innlandet dersom du ikke skal ta eksamen. Eksamen gjennomføres etter avsluttet undervisning. Det er ikke mulighet til å ta eksamen på et senere tidspunkt. 

UNDERVISNING OG EKSAMEN:

Undervisning:

24.og 25. august 2021

28. og 29. september 2021

19. og 20. oktober 2021

 

EKSAMEN:

9. november 2021 

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7069. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om FNs bærekraftmål
 • har kunnskap om plan- og budsjettprosessen i kommunesektoren
 • har kunnskap om rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet
 • har kunnskap om regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet
 • har kunnskap om hva som kjennetegner kommunal rapportering

 

 

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende regnskapsprinsipper og regler som gjelder for kommuneregnskapet
 • kan utarbeide ulike obligatoriske oppstillinger
 • kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan gjøre rede for kommuneregnskapet som informasjonskilde
 • kan medvirke i årsavslutningen av kommuneregnskapet i tråd med lovgivning og god kommunal regnskapsskikk
 • kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv

Emner

Emne:

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

Betaling til NKK, se under "Om utdanningen", i tillegg til semesteravgift