Language: NOR | ENG

Etterutdanning i kommunikasjonsrådgivning

Studenter samarbeider ute ved et bord
 • Varighet: August 2020 - Desember 2020
 • Nettbasert
 • Studiepoeng ikke studiepoeng studiepoeng
 • Søknadsperiode kurset er fulltegnet
Studenter samarbeider ute ved et bord

Du ønsker å utvikle rollen som kommunikasjonsrådgiver

 • Utvid dine kunnskaper om digital kommunikasjon
 • Du ønsker få formalisert kommunikasjonsfaglig kompetanse

Om utdanningen

Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Alle organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Dette er viktig for å gjøre virksomheten i stand til å forvalte sitt omdømme. Stadig flere virksomheter legger vekt på dette, og det er et interessant arbeidsmarked for kandidater med kommunikasjonsfaglig kompetanse – gjerne i kombinasjon med kompetanse innen andre fagområder.

Etterutdanningstilbudet i kommunikasjonsrådgivning som i sin helhet kan gjennomføres på nett tar utgangspunkt i to moduler i det eksisterende årsstudiet i kommunikasjonsrådgivning. Forelesninger og alt studiemateriellet  legges på nett og det arrangeres webinarer der det både blir fagformidling, men mest diskusjon og refleksjon over fagstoffet. Det blir også gjort opptak av webinaret for de som ikke har mulighet til å delta og som repetisjon for de som ønsker det.

To sentrale moduler vil bli dekket i dette utdanningstilbudet

Modul 1: Medier, kommunikasjon og samfunn (august – oktober)

Modulen handler om informasjon og samfunnskontakt, og her blir det fokus på hvordan man når ut med et budskap, hvilke kanaler vi har, hvordan tradisjonelle medier og sosiale medier fungerer som kanaler. Mer konkret vil deltakerne få innsikt i:

 • Hvordan medier fungerer og hva som preger journalisters arbeidsdag 
 • Pressens samfunnsrolle
 • Pressens nyhetskriterier
 • Sosiale medier som kommunikasjonskanaler 
 • Målgrupper og budskap

Modul 2: Kommunikasjon i prosjektarbeid og team (oktober – desember) 

I denne modulen er temaet  kommunikasjon i prosjektarbeid og team. Blant temaene som behandles er: 

 • Hva kjennetegner et prosjekt
 • Hvordan skape verdi i prosjekt (Verdiskapende prosjektledelse)
 • Teamarbeid – hvordan lykkes 
 • Kommunikasjon i prosjektarbeid og internt i team

Det er også mulig å delta på bare én av modulene. Kurset er nå fulltegnet, de som får tilbud om kursplass vil bli kontaktet ca. 14. august 

Arbeidsledige og permitterte vil bli prioritert til kurset. Maks 50 plasser.

Nettkurset åpner 20.august 2020. Det er fleksibelt oppstartstidspunkt etter denne datoen.

Praktisk informasjon

I etterutdanningstilbudet vil forelesninger spilles inn på forhånd og legges inn i læringsplattformen på nett. Det arrangeres webinarer der fagstoffet blir diskutert og det legges opp prosess med erfaringsdeling og refleksjon.

Hver modul har ett arbeidskrav/èn oppgave som avslutning. Det forutsettes at kursdeltakerne går gjennom de nettbaserte læringsressursene før webinarene gjennomføres.

Etterutdanningen har en fleksibel gjennomføring i den forstand at deltakerne kan studere hvor og når de har mulighet.

Utgifter knyttet til litteratur som brukes i kurset må den enkelte deltaker betale selv. Kostnader til dette vil være ca. kr. 800.

Deltakere som har fullført èn obligatorisk innleveringsoppgave pr modul får utstedet kursbevis. 

Videre studiemuligheter

Deltakerne som har gjennomført to moduler og ønsker å gå videre på Kommunikasjonsrådgiverstudiet kan søke om å fullføre videreutdanningen våren 2021 som samlingsbasert studium. De vil da kunne ta eksamen på 30 studiepoeng i mai 2021.

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse. Det vil da være en studieavgift på kr. 11.000,- for våren 2021.

Hva koster det?

Ingen kursavgift
Vil du hjelpe oss å bli bedre?