• Studiested:
 • Varighet: 0,5 år
 • Organisering Nett og/eller samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode 15.06.2018

Om utdanningen

Høgskolen i Innlandet tilbyr nå kurs i prosjektledelse i samarbeid med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og Fagakademiet. Kurset går over et halvt år og gir 7,5 studiepoeng. Kurset gjennomføres i Kongsvinger. Prosjektledelse gir kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter. 

INNHOLD:

 • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 • Funksjoner og roller i et prosjekt
 • Interessentanalyse
 • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 • Håndtering av usikkerhet og risiko
 • Prosjektstyringsverktøy
 • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 • Kommunikasjon og konfliktløsning

ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER

 • Forelesninger
 • Streamede forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Oppgaveskriving
 • Bruk av digital læringsplattform
 • Bruk av maler for prosjektstyring

EKSAMEN

En skriftlig individuell hjemmeeksamen over seks virkedager.

 SØKNAD

Du søker på studiet ved å laste ned skjema under, sendes pr post til adressen som er oppgitt på skjemaet.

Studiet gjennomføres under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere.

Se hva Thomas Jahr, tidligere deltaker, sier om kurset:

"Jeg tenker at studiet er svært nyttig for de som er i jobb og som har reelle erfaringer hvor de har knagger å henge den nye kunnskapen på. Blitt betydelig mer bevist på hvor viktig og nyttig prosjektarbeid er i dagens jobbmarked. Og viktigere blir det i tiden fremover. For meg har det også gitt  en stor nytte med gode diskusjoner og meningsutveksling sammen med elevene som innehar ulik kompetanse og lang erfaring. Alt i alt et kompetanseløft for min del."

TID OG STED

Det er èn samling, resten av undervisningen er nettbasert.

Samling i Kongsvinger: 11. og 12. september 2018

Kl. 09.00 - 16.00 begge dager.

Illustrasjonsbilde fra Colourbox: hånd som holder forstørrelseglass over skjema, med kaffekopp i bakgrunn.

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

 

Prosjektledelse gir kunnskaper og ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike virksomheter. Kandidaten får kunnskap om hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer prosjekter. Prosjektorganisering i faser, initiering, kobling mot basisorganisasjon og kunnskaper om økonomi- og ressursstyring er vesentlige læringsmål i studiet. Videre ferdigheter i og kunnskap om intern og ekstern kommunikasjon, etablering av prosjektgrupper, evaluering og oppfølging, risiko – og interessentanalyse og ferdigheter på å kunne lede prosjektets deltakere mot felles mål.

Læringsutbyttet defineres slik i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • ha kunnskap om grunnleggende begreper innen prosjektadministrasjon - og ledelse
 • ha kunnskap om initiering, organisering og ledelse av prosjekter
 • ha kunnskap om alle funksjoner og roller i et prosjekt
 • ha kunnskap om prosjekters ulike interessenter
 • ha kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjekter
 • ha kunnskap om evaluering og oppfølging.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • kunne organisere prosjekter i faser og forstå sammenhengen mellom prosjektet og basisorganisasjon.
 • kunne definere, planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter og delprosjekter
 • kunne analysere usikkerhet og risiko i prosjekter
 • ha utviklet ferdigheter innen daglig prosjektarbeid og prosjektledelse, herunder håndtering av kommunikasjon eksternt og internt.
 • kunne lede og utvikle prosjektgrupper mot felles mål.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • ha innsikt og forståelse for relevante faglige problemstillinger og prosjekters strategiske betydning for virksomheter
 • økt forståelse for læring, innovasjon og kompetanseoverføring gjennom prosjekter

Opptakskrav

 

 Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Studieavgift kr. 11 555. i tillegg til semesteravgift