Lederutdanning - helse og omsorg

Siden oppstarten av denne lederutdanningen for helsesektoren, har over 2000 personer fra ca 200 kommuner deltatt. Tilbakemeldingene som gis er svært positive, og spesielt vektlegges det at studiet er praksisnært og kunnskapen som tilegnes kan tas i bruk umiddelbart.

Helselederutdanningen tilbys lokalt/regionalt hos studentene, da foreleser og kursleder reiser dit undervisningen foregår, i stedet for at studentene må reise til høgskolen. Emnene på 7,5 studiepoeng har to samlinger á to dager, etterfulgt av hjemmeeksamen - noen individuelt, andre i grupper. 

  • Flere kommuner kan gå sammen om å bestille moduler – enkeltmoduler eller hele utdanningen
  • Studiet gir mulighet til å vektlegge temaer ut fra lokale behov
  • Utdanningen styrker erfaringsutveksling og nettverksbygging
  • Deltidsstudium som kan tas ved siden av full jobb
  • For deg som er eller ønsker å bli leder innen helse- og omsorgssektoren
  • Den mest utbredte lederutdanningen i kommune-Norge
Helselederutdanning - banner 2

Helselederutdanningen er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet,  Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og  Fagakademiet.

 

Samarbeidspartnere Helselederutdanningen

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud:

Kontorsjef
Ingunn Schult
Rådgiver