Helselederutdanning - banner 2

Helselederutdanningen er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet,  Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og  Fagakademiet.

 

Samarbeidspartnere Helselederutdanningen

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud:

Kontorsjef
Ingunn Schult
Rådgiver