Language: NOR | ENG

Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag, Kompetanse for kvalitet

  • Annet studiested Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller
  • Varighet: 1 år
  • Deltid , Betalingsstudium , Kompetanse for kvalitet
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Tilbys ikke mer ved HINN.

Om utdanningen

Dette studiet er et videreutdanningstilbud til lærere i videregående skole som ønsker økt kompetanse innenfor didaktikk og undervisningsmetodikk. Studiet vil ha en aktiv og eksemplarisk undervisningsform. Hovedhensikten er å utvikle lærernes og elevenes kompetanse i entreprenørskap og innovasjon.

Økt kompetanse gir også en tryggere og mer åpen holdning overfor nye ideer til forbedring av egen aktivitet og organisasjon. Organisering og innhold er konkret og praktisk der arbeid med eget prosjekt hvor man prøver ut elevaktive og entreprenørielle undervisningsformer i eget fag er en viktig del av studiet.

Målgruppen for studiet er yrkesfaglige lærere på videregående skole. Tilbudet er et samarbeid mellom høgskolene i Hedmark og Oslo/Akershus.

Innhold

Utdanningen består av 2 emner som hver gir 15 studiepoeng.

Innføring i pedagogisk entreprenørskap

  • Generell kunnskap om pedagogisk entreprenørskap
  • Entreprenørielle læringsformer og vurdering av disse

Innovasjon i yrkesfag

  • Innovasjon i produkter og tjenester
  • Sosial entreprenørskap
  • Økologisk entreprenørskap

For begge emnene: Erfaringslæring og yrkespedagogisk utviklingsprosjekt/-arbeid.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 209 9026. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Veien videre

Organiseringen av tilbudet skal gi lærerne en utdanning hvor de kan gjennomføre et eller flere prosjekt i entreprenørskap med sine elever med hovedvekt på det fysiske og sosiale miljøet ved skolen.

Mer informasjon

Pris

Se informasjon hos Utdanningsdirektoratet. i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?