Language: NOR | ENG

Digitalisering og bærekraft Modul 1

 • Varighet: 4 mnd
 • Deltid
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode 25.02.21
hogskolelogo_lav

På oppdrag fra Høgskolesenteret i Kongsvinger tilbyr vi nå et studium for deg som vil lære mer om digitalisering for et bærekraftig næringsliv. 

 

Søknadsfrist: 25.02.21

Om utdanningen

I tråd med næringslivets behov har vi utviklet «Digitalisering og bærekraft», et modulbasert studie som vil øke bevissthet og kunnskap om digitalisering og bærekraft.  Dette vil kunne gi virksomheter et konkurransefortrinn og gjøre dem bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Digitalisering vil være et verktøy for effektivisering og samtidig hjelpe bedriften til å bli mer bærekraftig.

Studiet er på 7,5 studiepoeng og det består av tre emner som tas fortløpende i løpet av vårsemesteret. Det er avsluttende eksamen i hvert emne. Se "Studieplan" lenger ned på siden for detaljert informasjon om innhold og opplegg.

Målgruppen er personer som er i jobb og som ønsker å øke sin og virksomhetens kompetanse innen digitalisering og bærekraft. Høgskolesenteret i Kongsvinger er oppdragsgiver. Oppdragsgiver prioriterer blant de kvalifiserte søkerne hvem som skal tilbys studieplass. Det er 30 studieplasser. 

 

 

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7091. Ligger under "Betalings- og oppdragsstudier", velg "Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vår 2021", trykk på liten pil til høyre for "Velg fra liste". Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Vi starter med en obligatorisk forelesning. Dette blir en digital forelesning som du kan følge på Zoom. Øvrig undervisning gis også på Zoom. Du vil få tilsendt en lenke på epost i forkant av hver forelesning. 

TID FØRSTE FORELESNING: Torsdag 4. mars kl. 13- 17.00. 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap:

Kandidaten

 • har god forståelse av begrepet bærekraft og FNs bærekraftsmål og kan vise til praktiske eksempler
 • har innsikt i hvordan den digitale transformasjonen påvirker individer, organisasjoner og samfunn
 • har utviklet en god forståelse for hvilke konsekvenser utviklingen av digitale teknologier har i de ulike sektorene i samfunnet
 • forstår samspillet mellom teknologiutvikling og bærekraft

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende og forholde seg kritisk til teori om bærekraft i næringslivet
 • kan strukturere en prosess for å utvikle en bærekraftig strategi
 • kan anvende kunnskap om og forholde seg kritisk til den digitale transformasjonen

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utveksle faglige synspunkter med andre studenter og samarbeide med andre om å løse praktiske og teoretiske problemer innenfor bærekraft, digitalisering og digital informasjon

Hva koster det?

Kr. 750,- som betales til oppdragsgiver i tillegg til semesteravgift