Dataanalyse og forretningsforståelse

 • Varighet: Halvårsstudium
 • Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du liker å systematisere og analysere
 • Du ønsker å lære å bruke dataverktøy
 • Du vil bidra til videreutvikling av virksomheter

Om utdanningen

Mange virksomheter har i dag tilgang til store mengder data, men mangler kompetanse til å nyttiggjøre seg dataene for å øke virksomhetens verdiskaping. Halvårsstudiet i dataanalyse og forretningsforståelse gir innsikt i hvordan forretningsprosesser og forretningsmodeller kan videreutvikles gjennom systematisk analyse av data, samt teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i datahåndtering og databaser som vil kunne være til nytte i den praktiske arbeidshverdagen.

Målgruppen for studiet er personer som har interesse for økonomisk-administrative fag og IKT, og som ønsker å tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i håndtering av data i regneark og databaser, samt innsikt i hvordan dataanalyse kan gi økt forretningsforståelse.

Praktisk informasjon

Studiet kan tas både som en grunnutdanning og som etter- og videreutdanning.  Studiet er samlingsbasert, med undervisning og eksamen på Kongsvinger.  

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har kunnskap om håndtering av ulike typer data i regneark og databaser
 • har kunnskap om utforming og styring av databaser
 • har kunnskap om statistiske metoder for og ulike tilnærminger til analyse av forretningsmessige data 
 • har kjennskap til muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon og digitale forretningsmodeller
 • har kunnskap om hvordan business analytics kan bidra til forståelse av virksomhetens forretningsprosesser og gi kunnskapsgrunnlag for utvikling av nye forretningsmodeller

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utforme en database og anvende strukturert spørrespråk for å definere og manipulere databasen
 • kan anvende regneark som analyseverktøy
 • kan anvende statistiske metoder for å gjennomføre enkle analyser basert på strukturerte data 
 • kan anvende analyseresultater for å drøfte forretningsprosesser og forretningsmodeller

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere og samarbeide med andre i virksomheten om utforming av databaser og praktisk analysearbeid
 • kan bidra til videreutvikling av virksomhetens forretningsmodeller og forretningsprosesser

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper