• Studiested:
 • Varighet: Halvårsstudium
 • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du liker å systematisere og analysere
 • Du ønsker å lære å bruke dataverktøy
 • Du vil bidra til videreutvikling av virksomheter

Om utdanningen

Mange virksomheter har i dag tilgang til store mengder data, men mangler kompetanse til å nyttiggjøre seg dataene for å øke virksomhetens verdiskaping. Halvårsstudiet i dataanalyse og forretningsforståelse gir innsikt i hvordan forretningsprosesser og forretningsmodeller kan videreutvikles gjennom systematisk analyse av data, samt teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i datahåndtering og databaser som vil kunne være til nytte i den praktiske arbeidshverdagen.

Målgruppen for studiet er personer som har interesse for økonomisk-administrative fag og IKT, og som ønsker å tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i håndtering av data i regneark og databaser, samt innsikt i hvordan dataanalyse kan gi økt forretningsforståelse.


Praktisk informasjon

Studiet kan tas både som en grunnutdanning og som etter- og videreutdanning.  Studiet er samlingsbasert, med undervisning og eksamen på Kongsvinger.  

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har kunnskap om håndtering av ulike typer data i regneark og databaser
 • har kunnskap om utforming og styring av databaser
 • har kunnskap om statistiske metoder for og ulike tilnærminger til analyse av forretningsmessige data 
 • har kjennskap til muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon og digitale forretningsmodeller
 • har kunnskap om hvordan business analytics kan bidra til forståelse av virksomhetens forretningsprosesser og gi kunnskapsgrunnlag for utvikling av nye forretningsmodeller

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utforme en database og anvende strukturert spørrespråk for å definere og manipulere databasen
 • kan anvende regneark som analyseverktøy
 • kan anvende statistiske metoder for å gjennomføre enkle analyser basert på strukturerte data 
 • kan anvende analyseresultater for å drøfte forretningsprosesser og forretningsmodeller

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere og samarbeide med andre i virksomheten om utforming av databaser og praktisk analysearbeid
 • kan bidra til videreutvikling av virksomhetens forretningsmodeller og forretningsprosesser

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper