Language: NOR | ENG

Bærekraftig ledelse for mennesker, miljø og gjensidig velstand

 • Annet studiested
 • Varighet: 9 mnd
 • Deltid , Nettbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist 27. september 2021

Høgskolen i Innlandet tilbyr nå et nettbasert studium i bærekraftig ledelse, spesielt egnet for deg som ønsker å utvikle din evne til å lede bærekraftige utviklingsprosesser  i yrkesmessig sammenheng. 

Om utdanningen

Dette studiet vil gi ledere et tverrfaglig grunnlag til å håndtere spørsmål og krav de vil møte i tilknytning til politiske, juridiske, økonomiske, sosiale og miljøfaglige utfordringer, samt for strategisk organisasjonsarbeid i overensstemmelse med FNs bærekraftsmål.

Gjennom en tverrfaglig tilnærming fokuser studiet på de filosofiske, etiske og økologiske/biologiske aspektene av arbeidet med bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Etter hvert som de sosio-økologiske utfordringene har økt i styrke, har det kommet et sterkere behov  for anerkjennelse av en grunnleggende og bærekrafts orientert etikk som løfter frem naturens iboende verdi og økosystemenes grunnleggende betydning for opprettholdelse og videreutvikling av samfunnsstrukturer og velstandsutvikling.

Etikken vil bli nøye gjennomgått i lys av politikk, sosial rettferdighet, økonomi og økologi. Spesielt vil de nordiske økofilosofenes bidrag til miljøetikken bli trukket frem. Emnet vil vektlegge hvordan filosofien kan bygge broer mellom samfunns-, naturvitenskap ved å koble inn etiske perspektiver som bryter med tradisjonelle og avgrensende tilnærminger. Emnet søker å etablere koblinger mellom de ulike tradisjoner for verdensanskuelser for å utvide perspektivene til fremtidens beslutningstakere med økende ansvar foret mer bærekraftig samfunn til beste for mennesker, miljø, velferd og gjensidig velstand.

Studiet er på 15 studiepoeng og det består av 2 emner. Ett emne på 7,5 studiepoeng er obligatorisk og det andre emnet velges utfra tre valgbare emner. Det er en avsluttende eksamen i hvert emne. Se "Studieplan" lenger ned på siden for detaljert informasjon om innhold og opplegg.

Dette nettbaserte studiet er relevant for både nåværende og fremtidige ledere i privat, offentlig og frivillig sektor med minst fem års erfaring fra flere eller enkelte av de ulike sektorene. Det er 90 studieplasser.

Studiet er fleksibelt organisert, uten fysiske samlinger, for å kombinere en travel arbeidshverdag, og samtidig støtte et behov for faglig videreutvikling.

Nytt nettstudium

SLEPPP_color

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 6007 (du finner studiet søkbart under "Betaling og oppdrag: Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi - Termin høst 2021"). Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Som nettstudent vil du bruke e-læringsplattform Canvas til kommunikasjon med både forelesere og medstudenter. Læringen skjer gjennom selvstudium og undervisning over internett, eksamen gjennomføres i høgskolens system INSPERA.

 

Studiet er praksisnært og legger betydelig vekt på problemløsning. Forelesninger, instruksjoner og undervisningsmateriale vil være tilgjengelig i emnets e-læringsplattform.

Hvert emne består av moduler som er utformet for å legge til rette for å fremme din læringsprosess gjennom ulike læringsaktiviteter, og omfatter:

 • Samhandling med medstudenter og læringsveiledere gjennom Q&A-sesjoner som gjennomføres i realtid og i små grupper.
 • Strukturering av din læringsprosess ved hjelp av nedlastbart og nettbasert læringsmateriale.
 • Et bredt spektrum av interaktivt innhold, som videoforedrag, podkaster, diskusjoner, infografikk, avstemninger og mye annet.
 • Undersøkelse av reelle casestudier og knytting av begreper og konsept til din organisasjons aktiviteter og behov.
 • Anvendelse av det du har lært i hver modul til quizer og løpende innleveringer relevante for deg og din organisasjon.

 Vi forventer at studentene tar aktivt del i diskusjonene, og at de organiserer og driver sine egne studiegrupper.

Studentene må benytte sine egne datamaskiner med relevant programvare.

 

VIKTIGE DATOER

Studiets læringsplattform blir tilgjengelig mandag den 25. oktober 2021, kl. 09.00

 • Live startup obligatorisk emne + Q&A (valgfri deltagelse) onsdag den 17. november 2021, kl. 15:00-15:30 (ZOOM)
 • Live Q&A (valgfri deltagelse) onsdag den 12. januar 2022, kl. 15:00-15:30 (ZOOM)
 • Live talkshow + Q&A (valgfri deltagelse) eksamen obligatorisk emne onsdag den 9. februar, kl 14:00-15:00 (ZOOM)

Hjemmeeksamen obligatorisk emne, innleveringsfrist fredag den 4. mars 2022, kl 14:00 (INSPERA)

 • Live startup valgfritt emne + Q&A (valgfri deltagelse) onsdag den 30. mars 2021, kl. 15:00-15:30 (ZOOM)
 • Live talkshow + Q&A (valgfri deltagelse) eksamen valgfritt emne i breakoutrooms onsdag den 11. mai 2022, kl 14:00-15:00 (ZOOM)

Hjemmeeksamen del 2 innleveringsfrist fredag den 3. juni 2022, kl 14:00 (INSPERA)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 

Dette nettbaserte studiet er relevant for både nåværende og fremtidige ledere i privat, offentlig og frivillig sektor og det er ønskelig med minst fem års erfaring fra flere eller enkelte av de ulike sektorene. 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Etter å ha gjennomgått denne utdanningen i Bærekraftig ledelse for mennesker, miljø og gjensidig velstand – en nordisk økofilosofisk tilnærming, vil studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • er kjent med FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling og kan arbeide med bærekraftsmålene,
 • har en forståelse av ulike etiske holdninger og de bærekraftsrelaterte implikasjonene av ulike syn, dvs. både menneskelige og mer enn - menneskelige perspektiver,
 • har en grunnleggende forståelse av økologiske prosesser, biologisk mangfold og vitenskapen bak miljømessig bærekraft,
 • har en forståelse av konkurrerende filosofiske perspektiver og hovedtrekkene i nordisk økofilosofi, og deres påvirkning på tilnærminger til bærekraftig utvikling,
 • har kunnskap om komplekse sosio-økologiske utfordringer og forstår dem ut fra et tverrfaglig perspektiv på mennesker, miljø, velferd og trivsel,
Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere kritisk over og drøfte etikk med fokus på menneskesentrert (antroposentrisk) og ikke-menneskesentrert (ikke-antroposentrisk) tilnærminger,
 • kan kritisk drøfte ulike økofilosofiske tilnærminger og vurdere deres relevans for dagens bærekraftutfordringer,
 • kan anvende økofilosofiske og etiske perspektiver i ledelsessammenheng med sikte på å bidra til et bærekraftig samfunn,
 • kan innhente og vurdere kvaliteten på informasjon fra ulike kilder, fagdisipliner og forskningspublikasjoner,
 • kan identifisere og argumentere strategisk for nye forretningsmuligheter og forpliktelser som oppstår i arbeidet med bærekraftsmålene,
Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke transformative og etiske perspektiver til nyskapende ledelse med sikte på bærekraftig utvikling,
 • kan lede og gi innspill til diskusjoner, beslutningsprosesser og samarbeid rundt spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling,
 • kan lede søking etter vinn-vinn-vinn-løsninger som forener og avveier hensyn til mennesker, miljø og gjensidig velferd

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper