Language: NOR | ENG

Bachelor i reiselivsledelse

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du interessert i å arbeide med turisme, attraksjons- og opplevelsesutvikling? Ta studiet som lærer deg om markedsføring, salg og utvikling av reiseliv og destinasjonsprodukter i en bransje med mye konkurranse.

Om utdanningen

Utdanningen gir en grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeidet med utvikling av konkurransedyktige og bærekraftige attraksjoner og destinasjoner. Her kombineres innsikt fra reiselivs-, og opplevelsesproduksjon, markedsføring, salg, økonomi og innovasjon/nyskapning.

 

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiested Lillehammer
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her.

Jobbmuligheter

Med en bachelor i reiselivsledelse kvalifiserer du til jobber innen en av verdens raskest voksende næringer, og du kan jobbe både i Norge og internasjonalt. Våre studenter har blitt rekruttert til destinasjonsselskaper som Nasjonalparkriket reiseliv og Visit Helgeland, turoperatører som Kilroy og BCD Travel, booking- og resepsjonsansvarlige ved ulike hoteller, daglige ledere, prosjektledere, med mer.

Stillinger studiet kvalifiserer for:

 • Destinasjonsselskaper (ledelses- og driftsfunksjoner)
 • Turoperatørvirksomhet
 • Markedssjef for attraksjoner/destinasjoner/nasjonalparker
 • Prosjektmedarbeider i offentlig og privat sektor
 • Ledelse og salg av aktivitetstilbud i reiselivet
 • Kurs og konferansemarkedet
 • Produktpakking og salg i reisearrangørvirksomhet,
 • Arbeid med reiselivs- næringsutvikling i fylkeskommuner og primærkommuner,
 • Salg og markedsarbeid i opplevelsesbedrifter og attraksjoner
 • Rådgivningsarbeid
 • Ulike stillinger i overnattingsbedrifter inkl. hotellkjeder,
 • Ulike driftsoppgaver i museumssektoren. 

Du er kvalifisert for mange jobber innen markedsarbeid og salg innenfor tjenesteytende sektor generelt. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Søkere som har bestått Årsstudium i reiseliv og turisme får godskrevet dette. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om reiselivsproduksjon, markeder, markedsføring og reiselivets virkninger på det øvrige samfunn.
 • har kunnskap om hvordan en destinasjon bør utvikles.
 • har kunnskap om hvordan man arbeider med innovasjons- og utviklingsprosesser i bedrifter og nettverk.
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan delta aktivt i prosesser for å utvikle destinasjoner og destinasjonsprodukter.
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med relevante aktører med bakgrunn fra fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig.  
 • kan planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i grupper.

Emner

Emnetabell Bachelor i reiselivsledelse

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Noen aktuelle valgemner:

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere, i arbeidslivet generelt og i reiselivsnæringen spesielt. Som student på Bachelor i reiselivsledelse har du mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.  I tillegg har reiselivsstudiet avtale med og tilbyr dobbeltgrad ved Hochschule Harz i Tyskland.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                         

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

Studiet legger vekt på å kombinere teori med praktiske tilnærminger. I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praktiske problemstillinger. I studieemnet prosjektledelse skal studentene gjennomføre prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i reiselivsnæringen. I tredje studieår tilbys et eget praksisemne hvor studenten arbeider med oppgaver i en reiselivsvirksomhet i 6 uker.

Videre studiemuligheter

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr flere aktuelle masterutdanninger innenfor økonomi, ledelse og innovasjon, som for eksempel  Master i Innovasjon og  Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Portrettbilde av May Linn Stordjord som tar en bachelorgrad i reiselivsledelse.

Fikk fast jobb før graden var fullført

May Linn Storjord tar en Bachelor i reiselivsledelse ved Høgskolen i Innlandet. Allerede før hun var ferdig hadde hun skaffet seg fast stilling i Visit Helgeland som regionsansvarlig i Sandnessjøen.