Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel plattform både i forhold til videre studier og senere yrkesliv og karriere. Dette skyldes blant annet at studiet er flerfaglig slik at du får med deg innsikt i ulike fagområder, som for eksempel økonomistyring, investering og finansiering, regnskap, markedsføring, samfunnsøkonomi, organisasjon- og ledelse, strategi og metodefag.

Høgskolen i Innlandet tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon både på Lillehammer og Rena. Studiestedene tilbyr ulike muligheter for valgfag og fordypninger, men begge gir samme grunnutdanning som følger en anbefalt nasjonal plan for økonomisk/ administrative studier. Studiet – på begge studiesteder –  tilfredsstiller kravene for å ta en mastergrad innen dette fagområdet. Dette betyr at du kan studere videre for å bli siviløkonom, enten ved Høgskolen i Innlandet, eller ved andre høgskoler eller universiteter.  

Studiestedene tilbyr ulike muligheter for valgfag og fordypninger. På Rena er det mulig å ta fordypning/valgemner innen organisasjon og ledelse og økonomi- og virksomhetskontroll (Controller). På Lillehammer vil det være mulig å ta fordypning/valgemner innen Business Analytics (dataanalyse).