• Studiested:
 • Varighet: 3 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å arbeide med salg av eiendommer
 • Du får gode kunnskaper innen juridiske emner
 • Spennende arbeidsoppgaver og muligheter for god lønn

Om utdanningen

Hvis du synes det er spennende å arbeide med mennesker som er i ferd med å gjøre en av sine livs store økonomiske beslutninger ved kjøp av ny bolig, er dette studiet noe for deg.

Eiendomsmeglerstudiet gir deg kompetanse til å arbeide med megling av boliger, både ved salg og utleie. I dette studiet får du en bred innføring i meglerspesifikke fag, jus, markedsføring og økonomiske fag.

Studiet tilfredsstiller kravene som eiendomsmeglerloven stiller for å få meglerbrevet utstedt av Finanstilsynet når endelig eksamen er avlagt og praksistiden på et meglerkontor er fullført. I tillegg til de bransjespesifikke emnene innen praktisk eiendomsmegling og jus, kan du velge markedsføringsemner som kan være nyttige når eiendomsmegleren skal markedsføre seg selv og prospektet. Du kan også velge emnet Kamerateknikk hvor du lærer å ta bilder og presentere et salgsobjekt for markedet. 

Erfaringer viser at studiet også gir god kompetanse til å arbeide med mange tilgrensende fagområder, for eksempel ved privat eller offentlig eiendomsforvaltning hvor det arbeider flere med meglerbakgrunn.

Bachelor i eiendomsmegling

Følg med på studentbloggen

Cathrin Steen studerer Bachelor i eiendomsmegling ved HINN Rena. Samtidig blogger hun om studenttilværelsen. 

Tidligere studenter og eiendomsmeglerbransjen melder om stor etterspørsel etter nyutdannede eiendomsmeglere. Morten Nordstrøm Surén (bilde) fikk jobb allerede før studiestart. Elisabeth Hørsand Støtterud tar nå studiet for å få faglig påfyll etter 15 år i arbeidslivet. 

Les bloggen til Cathrin her

Praktisk informasjon

Studiet er et heltidsstudium over 3 år, med forelesninger hver uke.

Gjennom studiet vil det brukes bransjefolk som gjesteforelesere og rådgivere.

Studiet er praktisk rettet med mange eksempler fra bransjen, og dessuten en god del feltarbeid. Gjennom studiet må studentene vise sine ferdigheter ved løsning av praktiske caser. Studentene får også øve ferdigheter i å ta gode digitale bilder. Ved slutten av studiet må man enten gjennomføre en praksisperiode med en påfølgende praksisrapport og fordypningsoppgave eller skrive en bacheloroppgave innen relevante emner.

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Kandidaten med fullført kvalifikasjon skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om eiendomsmeglerens rolle, arbeidsoppgaver og ansvar
 • har kunnskap om formidling, salg og utleie av fast eiendom
 • har kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har bred kunnskap i juridiske emner for eiendomsmeglere
 • har kunnskap om hvordan eiendomsinvesteringer blir finansiert
 • forstår hvordan landets økonomi blir påvirket av endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk og internasjonale forhold
 • har kunnskap om fagets egenart og historie
 • har kunnskap innen regnskap og økonomi, administrasjonsfag og metodefag
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis

 Ferdigheter

 • kan anvende analysemetoder, har kunnskap og anvender resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger
 • er i stand til å vurdere investeringer og analysere inntekter og kostnader
 • er i stand til å behandle klientmidler og transaksjonene rundt inn- og utbetalinger knyttet til et eiendomsoppgjør
 • kan anvende kunnskapene innen metodeemner på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger
 • kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap og erfaringer, både skriftlig og muntlig, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre for utvikling av god praksis
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i bransjen

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.           

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2017

Utveksling

I femte semester er det muligheter for et utenlandsopphold. Flere læresteder kan være aktuelle. 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?