Language: NOR | ENG

Arbeidsrett (7,5 sp)

  • Annet studiested
  • Varighet: 0,5
  • Deltid , Nettbasert
  • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
  • Søknadsperiode Fulltegnet

Om kurset

Studiet er et innføringsemne i arbeidsrett. Studiet gir deg kunnskap om rettsreglene som gjelder i arbeidsforhold, samt om partsforholdene og samspillet mellom aktørene i arbeidslivet. Dette er kunnskap som er viktig for alle som har eller sikter mot en jobb med personalansvar eller andre stillinger som innebærer personalarbeid. Studiet er også svært aktuelt for deg som er tillitsvalgt i en arbeidstakerorganisasjon. 

Antall studiepoeng: 7,5

Organisering av studiet: Undervisningsvideoer (stream). Webinarer (etter fastsatt timeplan). Oppgaver. Obligatorisk arbeidskrav. Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig i læringsplattformen Canvas.  Selvstendig arbeid. Hjemmeeksamen (5 timer). 

Pris: Gratis, men semesteravgift på kr. 789,- påløper. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: 140 (fordelt på tre puljer)

Søknadsfrist: Fortløpende opptak

Oppstart: 1. august (eksamen 31. august), 1. september (eksamen 18. oktober), 1. oktober (eksamen 18. november)

NB! For studenter som søker etter 23. juli er første mulige oppstart 1.september. 

Programvare: Word. Studentene kan laste ned  Office365 gratis etter å ha betalt semesteravgift og semesterregistrert seg.

For å komme i gang med studier så raskt som mulig er det viktig at søkere som får tilbud om studieplasser takker ja til studieplassen, betaler semesteravgift og semesterregistrerer seg så fort som mulig. Deretter får man tilgang til studiet gjennom høgskolens læringsplattform (Canvas). 

Les emnebeskrivelsen her:  KOMP1002 Arbeidsrett

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 2006 (studiet er søkbart under "enkeltemner 2020 høst" i søknadsweb). Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper