Language: NOR | ENG

Arbeidsrett (15 sp)

  • Annet studiested
  • Varighet: 0,5
  • Deltid , Nettbasert
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om kurset

Har du lyst til å lære mer om arbeidsrett? Nå kan du ta et deltidsstudium over ett semester. Studiet er egnet for mennesker som jobber i privat eller offentlig sektor, særlig innen HR, ledere på ulike nivåer, verneombud, tillitsvalgte og andre med behov og interesse for arbeidsrettslige problemstillinger. Ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner er også en aktuell målgruppe for studiet. Studiet er en grunnutdanning i individuell arbeidsrett med et omfang på 15 studiepoeng. Studiet vil være heldigitalt, med en blanding av forelesningsvideoer og samlinger på zoom. Det er ikke noe krav om juridiske forkunnskaper, men det er fordel å ha arbeidserfaring. 

Alle virksomheter, i både privat og offentlig sektor, har behov for arbeidsrettslig kompetanse innenfor temaene ansettelse, løpende arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold. Alle disse temaene blir behandlet grundig i studiet. Studiet vil ha hovedvekt på arbeidsmiljølovens regler. Se mer detaljert om innhold og læringsutbytte i studieplanen.

Du vil oppnå generell arbeidsrettslig kompetanse der du:

  • forstår viktige plikter og rettigheter i arbeidslivet
  • har en kritisk og reflekterende holdning til arbeidsrettslige spørsmål
  • har forutsetninger for å bidra til å etterleve arbeidsrettslig lovgivning

 

Praktisk informasjon

Studiet er heldigitalt og vil bli organisert i tre bolker med forelesningsvideoer og zoom samlinger med fokus på oppgaveløsning og muligheter for spørsmål og diskusjon. Underveis i studiet er det ett obligatorisk arbeidskrav. Eksamen er en 6 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. Studiet er nettstøttet via Canvas, her vil du finne digitale læringsressurser. 

Dette lærer du

Se emnebeskrivelsen.

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper