Language: NOR | ENG

Årsstudium i reiseliv og turisme

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om reiseliv, med innføring i attraksjons- og opplevelsesutvikling, markedsføring og prosjektledelse. En fin start for å bli kjent med reiselivsnæringen.

Om utdanningen

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, og for deg som vil ha innføring i attraksjons- og opplevelsesutvikling, markedsføring og prosjektledelse.

Studiet er en fin mulighet til å vurdere om reiselivs- og opplevelsesutdanningene er et riktig studievalg for deg. I tillegg oppnår du kompetanse innen reiseliv, markedsføring og ledelse. Du kan også søke om å få innpasset årsstudiet i andre bachelorutdanninger. Årsstudiet er også godt egnet for deg som har jobbet i næringen noen år og som ønsker mer formell kompetanse.

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om reiselivsproduksjon, og reiselivets virkninger på det øvrige samfunn.
 • har kunnskap om attraksjons- og opplevelsesproduksjon.
 • har innsikt i hvordan virksomhetene kommuniserer og leverer sine produkter til markedet.
 • har kunnskap om markedssegmentering, forbrukeratferd, markedskanaler og kunnskap om generell markedsføring.
 • har kunnskap om sentrale organisasjonsmessige fenomener som blant annet, kommunikasjon, formell og uformell struktur, organisasjonskultur, beslutningsprosesser, makt og konflikter.
 • har kunnskap om hvordan man arbeider i prosjekt og hvordan man skal lede prosjekter.
 • forstår regnskapets innhold, oppgaver og oppbygning.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan avslutte et lite bedriftsregnskap og foreta tradisjonell analyse av regnskapet.
 • kan utarbeide resultatbudsjett og likviditetsbudsjett.
 • kan finne, vurdere og referere i henhold til vitenskapelige kriterier til informasjon og fagstoff.
 • kan anvende kunnskap om organisasjonsmessige fenomener for å forstå det som skjer i organisasjoner.
 • kan gjennomføre enkle analyser av lønnsomheten knyttet til opplevelseskonsepter.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i grupper.

Emner

Årsstudium i reiseliv og turisme: Emneoppbygging/struktur

Studiepoeng År 1

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold tilbys ikke på årsstudier, men er aktuelt dersom man studerer videre på Bachelor i reiselivsledelse.

Videre studiemuligheter

Videre studier

Årsstudium i reiseliv og turisme tilsvarer første studieår ved  Bachelor i reiselivsledelse og  Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på et av disse bachelorstudiene søker inn via Samordna opptak. Det gis da fritak for første studieår.

Årsstudiet er egnet for deg som har arbeidserfaring fra bransjen og som ønsker en teoretisk etterutdanning. Studiet kan være en påbygning for andre grunnutdannelser, for eksempel innen økonomi, kulturfag, friluftsliv, idrett m.m

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Bilde av Elisabeth Mjåtveit ved studiested Lillehammer som studerer reiseliv.

- Langt mer utfordrende enn jeg hadde trodd

Elisabeth Mjåtveit Årsstudium beskriver studiet som lærerikt og utfordrende.