Language: NOR | ENG

Årsstudium i reiseliv og turisme

  • Varighet: 1 år
  • Heltid
  • Studiepoeng 60 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
  • Du jobber eller ønsker å jobbe i reiselivsnæringen
  • Du ønsker å lære deg mer om reiselivsnæringen
  • Du får kompetanse i markedsføring og prosjektledelse

Om utdanningen

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, og for deg som vil ha innføring i attraksjons- og opplevelsesutvikling, markedsføring og prosjektledelse.

Studiet er en fin mulighet til å vurdere om reiselivs- og opplevelsesutdanningene er et riktig studievalg for deg. I tillegg oppnår du kompetanse innen reiseliv, markedsføring og ledelse. Du kan også søke om å få innpasset årsstudiet i andre bachelorutdanninger. Årsstudiet er også godt egnet for deg som har jobbet i næringen noen år og som ønsker mer formell kompetanse.

Bilde av Elisabeth Mjåtveit ved studiested Lillehammer som studerer reiseliv.

- Langt mer utfordrende enn jeg hadde trodd

Elisabeth Mjåtveit Årsstudium beskriver studiet som lærerikt og utfordrende. 

 

 

Praktisk informasjon

Emner

Årsstudium i reiseliv og turisme: Emneoppbygging/struktur

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

I løpet av studiet skal studentene gis en innføring i reiseliv og turisme som fagfelt. Dette inkluderer å lære det sentrale begrepsapparatet innen feltet, reiselivet som produksjonssystem, hovedtrekk i tilbud og etterspørsel, samt den gjensidige sammenhengen mellom reiselivet og det øvrige samfunnet samt historiske utviklingslinjer. Studentene får også en grunnleggende kunnskap innenfor fagene organisasjon og ledelse, markedsføring samt mikro- og makroøkonomiske problemstillinger.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Utenlandsopphold tilbys ikke på årsstudier, men er aktuelt dersom man studerer videre på Bachelor i reiselivsledelse.

Veien videre

Videre studier

Årsstudium i reiseliv og turisme tilsvarer første studieår ved  Bachelor i reiselivsledelse og  Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på et av disse bachelorstudiene søker inn via Samordna opptak. Det gis da fritak for første studieår.

Jobbmuligheter

Årsstudiet er egnet både for de som har arbeidserfaring fra bransjen og som ønsker en teoretisk etterutdanning. Studiet kan være en påbygning for andre grunnutdannelser, for eksempel innen økonomi, kulturfag, friluftsliv, idrett m.m