Language: NOR | ENG

Årsstudium i reiseliv og turisme

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du jobber eller ønsker å jobbe i reiselivsnæringen
 • Du ønsker å lære deg mer om reiselivsnæringen
 • Du får kompetanse i markedsføring og prosjektledelse

Om utdanningen

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, og for deg som vil ha innføring i attraksjons- og opplevelsesutvikling, markedsføring og prosjektledelse.

Studiet er en fin mulighet til å vurdere om reiselivs- og opplevelsesutdanningene er et riktig studievalg for deg. I tillegg oppnår du kompetanse innen reiseliv, markedsføring og ledelse. Du kan også søke om å få innpasset årsstudiet i andre bachelorutdanninger. Årsstudiet er også godt egnet for deg som har jobbet i næringen noen år og som ønsker mer formell kompetanse.

Bilde av Elisabeth Mjåtveit ved studiested Lillehammer som studerer reiseliv.

- Langt mer utfordrende enn jeg hadde trodd

Elisabeth Mjåtveit Årsstudium beskriver studiet som lærerikt og utfordrende. 

 

 

Praktisk informasjon

Emner

Årsstudium i reiseliv og turisme: Emneoppbygging/struktur

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

 Kunnskap

 • Studentene skal ha kunnskap om reiselivsproduksjon, og reiselivets virkninger på det øvrige samfunn.
 • Studentene skal ha kunnskap om attraksjons- og opplevelsesproduksjon.
 • Studentene skal ha innsikt i hvordan virksomhetene kommuniserer og leverer sine produkter til markedet.
 • Studentene skal ha kunnskap om markedssegmentering, forbrukeratferd, markedskanaler og kunnskap om generell markedsføring.
 • Studentene skal gis kunnskaper om sentrale organisasjonsmessige fenomener som blant annet, kommunikasjon, formell og uformell struktur, organisasjonskultur, beslutningsprosesser, makt og konflikter.
 • Studentene skal ha kunnskaper om hvordan man arbeider i prosjekt og hvordan man skal lede prosjekter.
 • Studentene skal forstå regnskapets innhold, oppgaver og oppbygning.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne avslutte et lite bedriftsregnskap og foreta tradisjonell analyse av regnskapet.
 • Studentene skal kunne utarbeide resultatbudsjett og likviditetsbudsjett.
 • Studentene skal kunne finne, vurdere og referere i henhold til vitenskapelige kriterier til informasjon og fagstoff.
 • Studenten skal kunne anvende kunnskap om organisasjonsmessige fenomener for å forstå det som skjer i organisasjoner.
 • Studentene skal kunne gjennomføre enkle analyser av lønnsomheten knyttet til opplevelseskonsepter.

 

Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i grupper.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Utenlandsopphold tilbys ikke på årsstudier, men er aktuelt dersom man studerer videre på Bachelor i reiselivsledelse.

Veien videre

Videre studier

Årsstudium i reiseliv og turisme tilsvarer første studieår ved  Bachelor i reiselivsledelse og  Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på et av disse bachelorstudiene søker inn via Samordna opptak. Det gis da fritak for første studieår.

Jobbmuligheter

Årsstudiet er egnet både for de som har arbeidserfaring fra bransjen og som ønsker en teoretisk etterutdanning. Studiet kan være en påbygning for andre grunnutdannelser, for eksempel innen økonomi, kulturfag, friluftsliv, idrett m.m