Language: NOR | ENG

Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret

 • Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Nettstudiet gir innføring i organisasjon- og ledelsesfag. Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet, hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan man kan bidra til utvikling og omstilling.

Om utdanningen

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning.

Gjennom dette studiet vil du få kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig sektor. 

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med  Studiesenteret. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i  Lokalt opptak

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i organisasjon og ledelse:  Heltid med forelesninger og eksamener på HINN Rena, samt  samlingsbasert på deltid med samlinger og eksamener på Rena. Disse to variantene søkes på i  Samordna Opptak.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringsportalen Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til vårt læringssystem Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Seminarer

Seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom. Du får tilgang til Zoom gjennom Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og man må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

Det vil bli ca 4-5 seminarer per halvår. Disse avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester, og søkes opp i TimeEdit (se informasjon om dette under fanen Studiestart).

 

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Skriftlige skoleeksamener avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet, men det er mulig å få endret eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena (ta kontakt med studieveileder ved studiestart for å få endret dette). 

Eksamensdatoer blir satt og publisert i starten av hvert nye semester.

 

Pris på studiet

Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet:   Les mer om semesteravgiften her

Eksamensavgift til studiesentrene: Studiesentrene tar eksamensavgift per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Det er mulig å endre eksamenssted Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, og da er eksamen avgiftsfri. Ønsker en å endre eksamenssted til Rena, må dette meldes fra til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober. Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.

  

Søke studiet?

Studiet åpner for søking i Høgskolens søknadsweb 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder   søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret:   opptak@inn.no eller tlf. 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Jobbmuligheter

Du får kunnskap og ferdigheter som hjelper deg med å løse ledelsesoppgaver i privat og offentlig sektor. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle og omstille en organisasjon
 • har kompetanse innen personalledelse og personalutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til psykologi i organisasjon og ledelse
 • har kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • har kunnskap innen forvaltningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i organisering og ledelse av endringsprosesser og utviklingsprosjekter

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over organisasjons- og ledelsesmessige problemstillinger både på individ, gruppe og organisasjonsnivå
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser  som grunnlag for beslutninger
 • kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljøloven, diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning, forvaltningsloven og offentlighetsloven

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger inn organisasjon og ledelse
 • kan presentere sentrale ledelsesteorier, organisasjonsmessige problemstillinger og løsninger skriftlig

Videre studiemuligheter

Årsstudium i organisasjon og ledelse kan brukes som supplement til annen utdanning, eller kan sammen med enten fullført  Halvårsstudium i Kunnskapsledelse eller fullført  Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en godkjent fordypning i en sammensatt (fri) bachelorgrad. 

Hva koster det?

Eksamensavgift på ca. kr 1500,- per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Eksamen kan alltid avlegges kostnadsfritt på studiested Rena (se mer om dette under praktisk informasjon). i tillegg til semesteravgift

Informasjon om studiestart

Informasjonen under gjelder for studiestart 2020. Informasjon om studiestart 2021 kommer i.l.a. våren og sommeren 2021. 

 

Studiestart 2020

Felles oppstartsseminar for alle studier på Studiesenteret mandag 24. august kl. 10.00 - 11.00. Seminaret vil bli avholdt i den nettbaserte tjenesten Zoom. Lenke til seminaret i Zoom blir sendt ut på e-post og sms til studenter ca. en uke før møtet finner sted.

 

Timeplan for nettseminarer i Zoom høsten 2020 (med forbehold om at det kan bli endringer)

Timeplanen søkes opp i TimeEdit. Se til at det står "Kull" i rullegardinmenyen, skriv ORGDS i søkefeltet og velg ORGDS 2020H. Du kan også søke opp timeplan per emne. Velg da "Emne" i rullegardinmenyen, søk på emnekoden og legg den til under Mine valg (her kan du legge til flere emner) og trykk Vis timeplan.

 

Pensum høsten 2020

Pensum er klart innen studiestart i august og vil kunne søkes opp  her. Se til at du søker på riktig semester og emnekode. Velg 2020/2021 fra rullegardinmenyen. Emnekodene ser du over (husk at emnene i dette studiet har emnekoder som begynner på -S-).

 

Eksamensdatoer høsten 2020

Eksamensdatoer er klart innen studiestart i august. Du vil da finne dine eksamensdatoer ved å logge inn i StudentWeb.