Language: NOR | ENG

Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret

 • Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å jobbe med ledelse og utvikling av organisasjoner
 • Du er interessert i mennesker og hvordan de samarbeider
 • Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet

Om utdanningen

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning.

Gjennom dette studiet vil du få kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig sektor. 

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med   Studiesenteret og du møter på ditt studiesenter for å delta på seminarer og avlegge eksamen. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i   Lokalt opptak

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i organisasjon og ledelse:   Heltid med forelesninger og eksamener på HINN Rena, samt    samlingsbasert på deltid med samlinger og eksamener på Rena. Disse to variantene søkes på i   Samordna Opptak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret

Studiesenteret

 • Seminarer avholdes på studiesentrene rundt om i landet etter fastsatt timeplan. Du møter på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet. Se  www.studiesenteret.no for oversikt over hvor det finnes studiesentre.
 • Forelesningsstreamer og annen undervisning legges ut i læringsportalen Canvas og kan sees når- og hvor som helst så lenge du har nettilgang.
 • Eksamener avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet.

Se under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden for å lese mer om hvordan studiet er lagt opp.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

Forelesningsstreamer og annen undervisning foregår på nett. I tillegg til undervisningen på nett er det seminarer med oppmøte på det studiesenteret du velger når du søker på studiet. Eksamener avlegges i hovedsak på studiesenteret du velger når du søker på studiet (unntaket er enkelte hjemmeeksamener).

Tilgang til vårt læringssystem Canvas får du ved studiestart, etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringsportalen Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett.

Seminarer

Seminarer avholdes ved det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet. Du møter på seminarer etter fastsatt timeplan. På seminarene møter du forelesere live over vårt videokonferansesystem. På seminarene blir det gjennomgått oppgaver, caser, muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff m.m. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver hjemme og møte forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk oppmøte på seminarer, men det som blir gjennomgått på seminarene streames ikke og det legges ikke på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte, i tillegg vil du også kunne bli kjent med medstudenter, danne kollokviegrupper m.m. 

Det vil bli ca 4-5 seminarer per halvår. Disse avholdes på dagtid.

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emnesansvarlig etter studiestart.

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener med penn og papir (se vurderingsform på respektive emne). Eksamen avlegges på studiesenteret du velger å være tilknyttet, men det er mulig å få endret eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena (ta kontakt med studieveileder ved studiestart for å få endret dette).

Kostnader

Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet: Les mer om semesteravgiften her.

Eksamensavgift til studiesentrene: Studiesentrene tar eksamensavgift per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Det er mulig å endre eksamenssted Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, og da er eksamen avgiftsfri. Ønsker en å endre eksamenssted til Rena, må dette meldes fra til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober. Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.

Informasjonssider for studenter på Studiesenteret

Vi har egne  informasjonssider for studenter som skal studere eller allerede tar studier i samarbeid med Studiesenteret. På disse sidene vil du etterhvert finne blant annet linker til timeplaner og pensumlitteratur samt annen nyttig informasjon.

Ønsker du å søke på dette studiet?

Studiet åpner for søknader i Høgskolens søknadsweb 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

Har du spørsmål om søknad og opptak? 

Har du spørsmål som gjelder  søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret:  opptak@inn.no eller 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen: handelshogskolen@inn.no

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle og omstille en organisasjon
 • har kompetanse innen personalledelse og personalutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til psykologi i organisasjon og ledelse
 • har kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • har kunnskap innen forvaltningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i organisering og ledelse av endringsprosesser og utviklingsprosjekter

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over organisasjons- og ledelsesmessige problemstillinger både på individ, gruppe og organisasjonsnivå
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser  som grunnlag for beslutninger
 • kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljøloven, diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning, forvaltningsloven og offentlighetsloven

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger inn organisasjon og ledelse
 • kan presentere sentrale ledelsesteorier, organisasjonsmessige problemstillinger og løsninger skriftlig

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Du får kunnskap og ferdigheter som hjelper deg med å løse ledelsesoppgaver i privat og offentlig sektor. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Årsstudium i organisasjon og ledelse kan brukes som supplement til annen utdanning, eller kan sammen med fullført  Halvårsstudium i Kunnskapsledelse utgjøre en godkjent fordypning i en fri bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Mer informasjon

Pris

Eksamensavgift på ca. kr 1500,- per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter, i tillegg til semesteravgift