Language: NOR | ENG

Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret

 • Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Nettstudiet gir innføring i organisasjon- og ledelsesfag. Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet, hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan man kan bidra til utvikling og omstilling.

Om utdanningen

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Les mer om hvordan studiet er lagt opp under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. 

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i organisasjon og ledelse:  Heltid med forelesninger og eksamener på HINN Rena, samt  samlingsbasert på deltid med samlinger og eksamener på Rena. Disse to variantene søkes på i  Samordna Opptak.

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 2054, du finner studiet under «årsstudier, bachelorutdanninger med opptak y-veien, NOIS og mindre studier» -> «grunnutdanninger». Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

 

Nettbasert undervisning i Canvas 

Høgskolen benytter læringsportalen Canvas. I Canvas vil alt av nettbasert undervisning, informasjon m.m. ligge. Forelesningsvideoer blir lagt ut i undervisningsrommene i Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger og annet undervisningsmateriell når og hvor som helst, så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Live seminarer i Zoom

Live seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom 4-5 ganger i løpet av et semester. Seminarene avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester (mer informasjon om dette nærmere Studiestart)

Du får tilgang til Zoom-seminarene gjennom læringsportalen Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og man må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

 

Obligatoriske arbeidskrav

I de fleste emnene på studiet vil det være ett eller flere obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere i undervisningsrommene i Canvas av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

Studiet har både hjemmeeksamener og skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Skriftlige skoleeksamener avlegges på det studiesenteret/eksamensstedet du velger i SøknadsWeb. Se informasjon om eksamensavgift lenger ned. Eksamensdatoer blir satt og publisert i starten av hvert nye semester.

NB! Når du søker studiet vil du få opp en liste over steder, dette er eksamenssteder en kan velge mellom. Det tas forbehold om at det kan bli endringer i hvilke eksamenssteder som inngår i nettverket av studiesentre. Ved eventuelle endringer ved stedet en er tilknyttet, kan det derfor skje at en i løpet av studiet må velge et annet studiesenter/eksamenssted fra nettverket. Det er ikke mulig å søke om å avlegge eksamener ved andre steder enn de som er med i nettverket.

 

Hva koster studiet?

 • Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet:  Les mer om semesteravgiften her
 • Eksamensavgift til studiesenteret/eksamenssted per skoleeksamen på kr. 1500,- (med forbehold om endringer)
  • Det er ingen eksamensavgift om en velger å avlegge eksamen på Høgskolen i Innlandet, Rena. Har du valgt et annet eksamenssted, men ønsker å endre til Rena, må dette meldes fra til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober. (mer informasjon om dette kommer ved studiestart).
  • Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.
 • I tillegg må det påregnes utgifter til pensumbøker.

  

Søke studiet?

 • Studiet søkes på i Høgskolens Søknadsweb fra 1. februar med søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). 
 • Studiet ligger under Årsstudier og Grunnutdanninger i SøknadsWeb. Når du velger studiet i nedtrekksmenyen, vil du få opp en liste med steder, dette er eksamenssteder du kan velge blant. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer i hvilke steder det er mulig å ta eksamen.

 

Har du spørsmål?

 • Har du spørsmål om søknad, opptak, opplasting av dokumentasjon til søknaden m.m., se først på opptakskontorets sider under "Ofte stilte spørsmål" og "Dokumentasjon". Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte vårt opptakskontor på e-post eller telefon. Opptakskontorets informasjonssider og kontaktinfo finner du her:  https://www.inn.no/studier/soeknad-og-opptak 
 • Har du andre spørsmål til studiet, send e-post til studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Jobbmuligheter

Du får kunnskap og ferdigheter som hjelper deg med å løse ledelsesoppgaver i privat og offentlig sektor. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle og omstille en organisasjon
 • har kompetanse innen personalledelse og personalutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til psykologi i organisasjon og ledelse
 • har kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter
 • har kunnskap om digitale arbeidsformer i organisasjoner
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • har kunnskap innen forvaltningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i organisering og ledelse av endringsprosesser og utviklingsprosjekter

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over organisasjons- og ledelsesmessige problemstillinger både på individ, gruppe og organisasjonsnivå
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser  som grunnlag for beslutninger
 • kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljøloven, diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning, forvaltningsloven og offentlighetsloven

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger inn organisasjon og ledelse
 • kan presentere sentrale ledelsesteorier, organisasjonsmessige problemstillinger og løsninger skriftlig

Videre studiemuligheter

Hvis du ønsker å studere videre etter Årsstudium i organisasjon og ledelse med mål om en bachelorgrad, kanskje også etter hvert en mastergrad, finner du en oversikt over dine muligheter under. 

Informasjonen på denne siden er tatt med utgangspunkt i hva vi tilbyr studieåret 2021/2022, vi må derfor ta forbehold om endringer.

  

Bachelor i ledelse og digitalisering- heltid, Rena

Årsstudium i organisasjon og ledelse påbegynt i 2018 eller senere kan innpasses i  Bachelor i ledelse og digitalisering som tilbys på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet avd. Rena. Etter fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse, søker du inn på Bachelor i ledelse og digitalisering. Ved studiestart tar du kontakt med oss, slik at vi gjør de nødvendige endringer i utdanningsplanen slik at du starter på riktige emner. 

Hvis du har fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse som er påbegynt før 2018, vil det også være mulig å søke inn på Bachelor i ledelse og digitalisering, men her vil ikke alle emner fra årsstudiet passe inn i studieplanen, slik at det må gjøres noen justeringer. Ta kontakt med studieveileder ved studiestart.

 

Sammensatt bachelorgrad

Ved Høgskolen i Innlandet er det mulig å sette flere studier sammen til en bachelorgrad. Denne graden må følge «  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet» §3-2 c). Ønsker du å jobbe mot en sammensatt bachelorgrad, ta kontakt med studieveileder for å få veiledning. Under ser du et forslag til sammensetning hvor Årsstudium i organisasjon og ledelse kan inngå.

 

Eksempel på sammensetning av Bachelor med fordypning i organisasjon og ledelsesfag:

-Krav til fordypning: Årsstudium i organisasjon og ledelse 60 sp. må kombineres med enten  Kunnskapsledelse 30 speller  Risiko, sårbarhet og beredskap 30 sp.
-Krav til ytterligere studium: F.eks. Årsstudium i bedriftsøkonomi 60 sp. eller annet fullført studium på minimum 30 sp.
-Krav til selvstendig arbeid: Vi tilbyr emnet Fordypningsoppgave med metode på 15 sp som dekker kravet til selvstendig arbeid. Emnet tas som tilleggsemne til de andre studiene. Har du en bacheloroppgave, en prosjektoppgave e.l. på minimum 10 sp. fra tidligere kan denne dekke dette kravet. 
-Valgemner: Mangler du emner i graden for å oppnå 180 sp., kan dette dekkes opp med valgfrie emner. 

  

  

Master i offentlig ledelse og styring (MPA)

Bachelor i ledelse og digitalisering samt sammensatt grad med fordypningen beskrevet ovenfor, kvalifiserer til opptak på Master i offentlig ledelse og styring.

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) tilbys både som erfaringsbasert master og dybdemaster på deltid. Les mer på  denne siden. (For spørsmål om denne mastergraden, kontakt studieveileder som står oppført i studieomtalen)

Hva koster det?

Eksamensavgift på skoleeksamener som avlegges ved et studiesenter (les mer under Praktisk informasjon) i tillegg til semesteravgift